Південний науковий центр Новини Нарада Секції екології моря та морської біології

Нарада Секції екології моря та морської біологіїПерспективи завершення формування проєкту Концепції Державної цільової науково-технічної програми відновлення морських досліджень та науково-дослідницької інфраструктури на період 2021-2023 року

28 листопада 2019 року в Одесі у рамках розширеного засідання Південного наукового центру НАН України і МОН України відбулася нарада Секції екології моря та морської біології Міжвідомчої координаційної ради з питань морських досліджень Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України

Учасники наради Секції екології моря та морської біології Міжвідомчої координаційної ради в рамках розширеного засідання Південного наукового центру НАН України і МОН України

28 листопада 2019 року в Одесі у рамках розширеного засідання Південного наукового центру НАН України і МОН України відбулася нарада Секції екології моря та морської біології Міжвідомчої координаційної ради з питань морських досліджень Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України.

На цьому зібранні під головуванням академіка НАН України С.А. Андронаті обговорювались актуальні питання стану і перспектив досліджень у галузі екології моря та морської біології вченими України в період підготовки і проведення міжнародного Десятиліття Організації Об’єднаних Націй, присвяченого науці про океан в інтересах сталого розвитку.

У ході засідання було представлено такі доповіді:

– «Розробка морської стратегії України» (доповідач – завідувач лабораторії хіміко-аналітичних досліджень Науково-дослідної установи «Український науковий центр екології моря» Ю.В. Олійник);

– «Стан та перспективи морських досліджень в Інституті морської біології Національної академії наук України» (керівник Секції екології моря та морської біології Міжвідомчої координаційної ради, директор Інституту морської біології НАН України член-кореспондент НАН України Б.Г. Александров);

– «Стан та перспективи морських досліджень в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова» (член Міжвідомчої координаційної ради, проректор Одеського національного університету імені І.І. Мечникова член-кореспондент НАН України В.О. Іваниця);

– «Сучасний стан та перспективи використання водних біологічних ресурсів північно-західної частини Чорного моря» (старший науковий співробітник відділу екологічної інтеграції біоциклів Інституту морської біології НАН України кандидат біологічних наук С.Г. Бушуєв);

– «Вивчення генетичного різноманіття окремих представників північної акваторії Чорноморського басейна за допомогою молекулярних маркерів» (завідувач кафедри генетики та молекулярної біології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова член-кореспондент НААН України С.В. Чеботар);

– «Застосування космічних засобів моніторингу стану і динаміки розвитку морських екосистем» (співробітник Національного центру управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України кандидат біологічних наук доцент М.І. Рябов);

– «Підготовка до проведення міжнародного Десятиліття Організації Об’єднаних Націй, присвяченого науці про океан в інтересах сталого розвитку (2021-2030)» (заступник голови Міжвідомчої координаційної ради, директор Наукового гідрофізичного центру НАН України член-кореспондент НАН України О.А. Щипцов).

Окремо презентувалася наукова доповідь «Принципи інформаційної гідроакустики» члена Міжвідомчої координаційної ради, директора Відділення гідроакустики Інституту геофізики імені С.І. Субботіна НАН України кандидата технічних наук М.І. Скіпи.

Член Міжвідомчої координаційної ради, проректор Одеського національного університету імені І.І. Мечникова член-кореспондент НАН України В.О Іваниця (праворуч) презентує доповідь «Стан та перспективи морських досліджень в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова»
Керівник Секції екології моря та морської біології Міжвідомчої координаційної ради, директор Інституту морської біології НАН України член-кореспондент НАН України Б.Г. Александров
під час презентації доповіді «Стан та перспективи морських досліджень в Інституті морської біології Національної академії наук України»

Під час наради Секції екології моря та морської біології Міжвідомчої координаційної ради зазначалося, що на тридцятій сесії Асамблеї Міжурядової океанографічної комісії ЮНЕСКО (Париж, 26 червня – 4 липня 2019 р.) було представлено доповідь про хід підготовки Десятиліття (Резолюція XXX-1 МОК). У зазначеній доповіді Міжурядова океанографічна комісія (МОК) ЮНЕСКО, зокрема, запропонувала спеціалізованим установам, програмам, фондам і органам ООН, а також її державам-членам, міжнародним науковим і академічним організаціям, неурядовим організаціям та іншим зацікавленим сторонам надати підтримку Десятиліттю і зробити внесок у його підготовку та проведення шляхом розроблення науково обґрунтованих програм і налагодження партнерських зв’язків.

Керуючись положеннями зазначеної резолюції МОК ЮНЕСКО та Морської доктрини України на період до 2035 року, заступник голови Міжвідомчої координаційної ради член-кореспондент НАН України О.А. Щипцов поінформував учасників засідання про перспективи завершення формування проєкту Концепції Державної цільової науково-технічної програми відновлення морських досліджень та науково-дослідницької інфраструктури на період 2021-2023 року, запропонованої для розроблення відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 16360/1/1-18.

 З урахуванням викладеного керівник Секції екології моря та морської біології Міжвідомчої координаційної ради член-кореспондент НАН України Б.Г. Александровнадав конкретні пропозиції з переліку науково-технічних завдань за напрямом «Морська екологія і морська біологія» до проєкту Концепції Державної програми, які було також схвалено учасниками засідання. Ці пропозиції стосуються, зокрема:

– створення відповідної дослідницької інфраструктури за напрямом біолого-екологічних досліджень, відновлення науково-дослідного флоту та сучасної системи підготовки спеціалістів морських галузей з урахуванням досвіду європейської та світової науки;

– впровадження сучасних методів молекулярно-генетичних спостережень у практику океанологічних досліджень України для забезпечення ефективних заходів охорони навколишнього природного середовища і людини;

– забезпечення виконання державного екологічного моніторингу Чорного й Азовського морів як природних об’єктів міжнародного природокористування з метою вироблення науково обґрунтованих рекомендацій для управлінських рішень;

– проведення спеціального моніторингу стану водних біоресурсів на акваторіях природно-заповідного фонду для оцінки їхніх запасів і визначення допустимих лімітів вилучення.

Учасники засідання схвалили пропозицію заступника голови Міжвідомчої координаційної ради члена-кореспондента НАН України О.А. Щипцова щодо необхідності невідкладного створення робочої групи з доопрацювання проєкту Концепції Державної програми.

Робочій групі також було запропоновано сформувати структуру проєкту безпосередньо самої Державної програми, котра може складатися з цільових науково-технічних проектів, тематична спрямованість кожного з яких відповідатиме напрямам діяльності секцій Міжвідомчої координаційної ради.

У зв’язку із зазначеним Робочій групі спільно з керівниками секцій Міжвідомчої координаційної ради було запропоновано до 1 лютого 2020 року визначити (за згодою) перелік цільових науково-технічних проєктів, що увійдуть до Державної програми, сформувати перелік науково-технічних завдань, які будуть складовими кожного з зазначених проєктів, а також здійснити інше доопрацювання Програми. При цьому рекомендовано враховувати, що за підсумками зазначеної роботи (але не пізніше вересня 2020 року) слід також сформувати й узгодити пропозиції до бюджетного запиту державного замовника для подальшого включення їх до проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Голова Південного наукового центру НАН України і МОН України академік НАН України С.А. Андронаті після свого заключного слова зачитує проєкт рішення засідання

Учасники засідання схвалили персональний склад Робочої групи (за згодою). До нього увійшли:

– директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України академік НАН України Борис Володимирович Буркинський (керівник Робочої групи);

– директор Науково-дослідної установи «Український науковий центр екології моря» Міністерства енергетики та захисту довкілля України кандидат географічних наук Віктор Миколайович Коморін (заступник керівника Робочої групи);

– керівник Регіонального міжвідомчого центру інтегрованого моніторингу екологічних досліджень Одеського національного університету імені І.І. Мечникова кандидат фізико-математичних наук Володимир Іванович Медінець (заступник керівника Робочої групи);

– головний науковий співробітник відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України доктор економічних наук, професор В’ячеслав Миколайович Степанов (секретар Робочої групи);

– виконувач обов’язків ученого секретаря Наукового гідрофізичного центру НАН України Георгі Стоянов Стефанов (секретар Робочої групи).

Керівник Секції досліджень економічних проблем морегосподарського комплексу, керівник Робочої групи, директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України академік НАН України Б.В. Буркинський

Загальну координацію процесу доопрацювання проєкту Концепції Державної програми та формування структури майбутньої Програмизапропоновано здійснювати заступникові голови Міжвідомчої координаційної ради члену-кореспонденту НАН України О.А. Щипцову (за згодою).

P.S. Із матеріалами доповідей, згаданих у цій публікації, можна ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу: oceanography@ukr.net.

За інформацією пресслужби Міжвідомчої координаційної ради