ПЛАН РОБОТИ на 2019 р.

Південний науковий центр ПЛАН РОБОТИ на 2019 р.

ПЛАН РОБОТИ ПІВДЕННОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ НАН УКРАЇНИ І МОН УКРАЇНИ на 2019 р.

1.  План засідань Ради Південного наукового центру

Назва заходу Відповідальні Термін виконання
І засідання Ради ПНЦ: Звіт про діяльність Південного наукового центру НАН України і МОН України у 2018 р. Затвердження Плану роботи Південного наукового центру НАН України і МОН України у 2019 р.Звіт про роботу наукової секції «Теоретична і прикладна лінгвістика».Щодо підготовки видань ПНЦ: А) Підготовка до видання  XVII випуску збірника «НАУКА в Південному регіоні України» Б) Підготовка до видання VII випуску збірника «Пріоритетні інноваційні пропозиції і фундаментальні та прикладні дослідження наукових установ Південного регіону України (за підсумками 2018 року)» Про зміни у структурі та у Раді ПНЦ. Директор ПНЦ, к.х.н., Хуторной О.М.   Директор ПНЦ, к.х.н., Хуторной О.М.     Науковий керівник секції – д.філ.н., проф. Корольова Т.М.       Директор ПНЦ, к.х.н., Хуторной О.М.       Березень-Квітень
ІІ засідання Ради ПНЦ: Звіт про роботу проблемної комісії ПНЦ «Сучасні методи покращення якості питної води».“Про хід виконання міжнародного екологічного проекту “Стратегія нульових відходів – досягнення сприятливого екологічного статусу” на базі спільної оперативної програма “Басейн Чорного моря 2014-2020” організацією Українська Асоціація захисту моря від забруднень (УКРМЕПА – UKRMERA)Про результати дослідження радіаційної безпеки при використанні природних радіоактивних джерел та відповідне звернення до органів місцевого самоврядування.   Голова проблемної комісіїд.х.н., проф., Псахіс Б.Й.   Науковий керівник секції ПНЦ, д.філос.н., проф. Кирилюк О.С.
Представники організації «УКРМЕПА»     Голова НКР ПНЦ – д.б.н., проф. Томілін Ю.А.  
Травень-Червень
ІІІ засідання Ради ПНЦ: Про входження України до Європейського консорціуму дослідницької інфраструктури досліджень DANUBIUS-PP «Міжнародний центр перспективних досліджень річка – дельта – море”.Образійно-зсувна небезпека північно-західного узбережжя Чорного моря»   Сбережения и изучения генетических ресурсов винограда Украины как составной части генофонда Vitis vinifera L. и основы селекционных программ в условиях глобального изменения климата   Науковий керівник секції ПНЦ, д.ф-м.н., проф., Степаненко С.М.     Черкез Є.А. – декан ГГФ ОНУ, д.г.м.н.,проф. Кадурін С.В. – к.г.-м.н., доц.) д.с.-х.н., проф. Мулюкіна Н.А. Вересень-Жовтень
ІV засідання Ради ПНЦ: Про затвердження Звіту Південного наукового центру НАН України і МОН України про діяльність у 2018 році. Про затвердження Звіту Південного наукового центру НАН України і МОН України про науково-організаційну діяльність у 208 році.Год Георгия Гамова в Одессе – к 115 летию со дня рождения выдающегося одессита.     Директор ПНЦ, к.х.н., Хуторной О.М.   Директор ПНЦ, к.х.н., Хуторной О.М.     с.н.с., к.ф-м.н., Рябов М.І Листопад-Грудень

2.  Плани робіт структурних підрозділів ПНЦ

Підрозділ План роботи
Науково-координаційні ради
Науково-координаційна рада «Радіоекологія, радіобіологія та радіаційна безпека півдня України» Підготовка звіту про роботу в 2018 р. та плану на 2019 р.Підготовка матеріалів на видання наукового журналу (групи В) «Радіаційна та екологічна безпека»Обговорення на засіданні ради ПНЦ НАНУ виконання рішення ради ПНЦ №2-2 (2)/2018 від 06.04.2018 щодо «Радіаційної безпеки при використанні природних радіоактивних джерел»Підготовка і проведення ХV міжнародної наукової кон-ференції «Радіаційна та екологічна безпека людини і довкілля» (м. Очаків, м. Одеса)Підготовка на засідання ради ПНЦ  інформації по радіаційній ситуації навколо ПУ АЕС у 2015-2018 р.
  Секції  
Космічних досліджень і космічних інформаційних технологій Науковий керівник – с.н.с., к.ф-м.н., Рябов М.І. 25 Января – Презентация Одесского астрономического календаря на 2019 год. Представление основных астрономических и космических событий 2019 года. 22 Февраля –  Расширенное заседание посвященное Международному году 150-летия Таблицы Менделеева. 22 Марта – Достижения современной космологии – к 115 летию со дня рождения Г.А.Гамова,           26 Апреля – Космические устремления человечества – заседание посвященное Дню Космонавтики. Лунная гонка – к 50-летию полета человека на Луну. Украина – космическая держава. 24 Мая-  Международный День астрономии – к 100-летию Международного астрономического Союза. 28 Июня –   Цикл докладов к Дню Солнца , обзор материалов Международной конференции в Болгарии. Проведение Международных конференций: 12-18 августа – проведение 6-ой Международной юбилейной Гамовской конференции И 19 –ой конференции –школы» «Астрономия на стыке наук: астрофизика, космология, радиоастрономия и астробиология».
Теоретична та прикладна лінгвістика Науковий керівник – д.філ.н., проф. Корольова Т.М. Проведення засідань секції: Ухвалення плану роботи секції в поточному році. Доповідає  д.філол.н., проф.. Корольова Т.М.- ПНПУ (грудень 2019 р.).Обговорення тематики та змісту наукових видань з проблем мовознавства вченими південного регіону. Доповідають: д.філол.н., проф. Науменко А.М. – ЧДУ ім. Петра Могили (березень 2019).Інформація про виконання плану роботи за перше півріччя поточного року. Доповідає к.філол.н., доц..Жмаєва Н.С. – ПНПУ (червень 2019).Участь філологів південного регіону в міжнародній науковій діяльності. Доповідає д.філол.н. Глущенко В.А. (серпень 2019). Звіт голови секції щодо результатів роботи в поточному році (листопад 2019).  Перелік доповідей, що плануються заслухати на засіданнях секції Проблеми автоматизованого перекладу на українську мову (д.філол.н., проф. Корольова Т.М.).Основні етапи становлення інституту Конфуція в Одесі (д.пед.н., доц. Попова О.В.).Труднощі публікації наукових робіт у виданнях з високим impact factor Скопус та Web of science (к.філол..н., доц. Олександрова О.В.).Проблеми навчання синхронному перекладу (д.філол.н.. проф. Тищенко О.В.)Сучасний стан забезпечення галузі філології  навчальними посібниками та підручниками, що розроблені українськими мовознавцями (д.філол.н., проф.. Науменко А.М.). Планується організувати Конференції: Міжнародну конференцію з проблем філології та новітніх методів навчання іноземним мовам (травень 2019). On-line конференцію молодих вчених Південного регіону з проблем філології (жовтень 2019). Студентську конференцію з проблематики сучасного стану мовознавчої науки (березень 2019). Лекції: «Прагматичні граматика» (д.філол.н., проф. Карпенко О.Ю.) для аспірантів ВНЗ та викладачів м. Одеси – січень 2019. «Компаративна лінгвістика» (д.філол.н., проф.  Зимомря М.І.) для аспірантів та викладачів ВНЗ  південного регіону – вересень 2019. Круглий стіл:«Актуальні проблеми сучасного мовознавства». Учасники: Київський Лінгвістичний Університет, Дрогобицький національний університет, Слов’янський національний університет, Одеський національний університет, Київський політехнічний університет,  Південноукраїнський національний педагогічний університет, Кіровоградський національний університет, Чорноморський державний університет, Херсонський національний університет, Інститут Конфуція (червень 2019 р.). Навчальні семінари для аспірантів ВНЗ Південного регіону:Переклад англомовних реалій українською мовою (д.філол.н., проф. Гуменний М.Х.) – вересень 2019.Чинники успішності коректної методики навчання іноземним мовам (д.педн., проф., акад. НАН України Богуш А.М.) – лютий 2019.Виставки презентації:Взаємозв’язок якості навчального процесу з науковою діяльностью викладачів (д.філол.н.,Попова О.В.) – березень 2019.Пріоритетні наукові напрями дослідницьких робіт молодих мовознавцівУкраїни (к.філол.н. Панасенко Т.А.) –  серпень 2019.Збірник робіт д.філол.н., проф.. Зимомрі М.І. (грудень 2019).Збірник віршів д.філол.н., проф.. Глущенка В.А. (березень 2019). Презентації наукових робіт:Лінгвістичні особливості сучасної англомовної та україномовної літератури жанру фентезі (асп. Донець П.М., м. Одеса).Перспективи розвитку україно – китайської співпраці в галузі освіти (к.псих.н., дир.. інституту Конфуція  Динь Синь, м.Одеса).Публикації:Збірник наукових праць ПНПУ ім. К.Д.Ушинського: серія Лінгвістичні науки № 28 та 29.Тези виступів на конференціях.Навчальні посібники з проблем прикладної лінгвістики (Корольова Т.М.).
Одеське відділення
Наукової ради
з проблем навколишнього середовища  та сталого розвитку Науковий керівник – член-кор. НАН України, д.б.н., проф. Б.Г.Александров
Підсумки наукової конференції, присвяченої 95-ий річниці зі Дня народження академіка НАНУ Ювеналія Петровича Зайцева (ДУ «Інститут морської біології НАН України»).Виконання міжнародного проекту ООН/ЄС «Покращення методів екологічного моніторингу Чорного моря – EMBLAS-plus» у 2019 році (Український науковий центр екології моря Мінекології України, ДУ «Інститут морської біології НАН України», Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова).Підсумки екологічних спостережень у Нижньому Дунаї у 2019 році (Інститут проблем ринку та економіко-екологічних дослуджень НАНУ, Дунайський біосферний заповідник НАНУ, Національний природний парк «Тузловські лимани», Одеський центр ЮГНІРО, Український науковий центр екології моря Мінекології України, ДУ «Інститут морської біології НАН України» та інші зацікавлені організації – можливо Державний екологічний університет, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, керівник наукової ради з Нижнього Дунаю Маслов Юрій Костянтинович – 050-316-00-17).
Гуманітарні проблеми розвитку Південного регіону. Науковий керівник – д.філос.н., проф.
О.С. Кирилюк
Тренінги та семінари             На підставі спіробітництва з Українською Асоціацією захисту моря від забруднень (УКРМЕПА – UKRMERA) сприяти виконанню нею проекту “Стратегія нульових відходів – досягнення сприятливого екологічного статусу” шляхом підтримки реалізації запланованих заходів у вигляді надання приміщення (навчальні аудиторії ІПРЕЕД НАНУ) для проведення тренінгів та семінарів та звернення до міських та обласних керівних органів освіти з проханням видати відповідне розпорядження, яким буде передбачено направлення вчителів на семінари та тренінги та офіційна організація екологічного навчання учнів з метою підвищення їхньої соціально-екологічної свідомості. Окрім того, окрему екологічно-просвітницьку роботу планується проводити з рибалками. Видавнича діяльність: – Підготувати до друку колективну монографію «Режисура соціального управління в епоху радикальних змін» – Кафедри соціології, філософії і права ОНАХТ – березень 2019 р. – А. О. Соловей. – Підготувати до друку чергові номери часопису «Докса» – «Природа сакрального» (другий випуск) та «Репрезентація міста у культурних, історичних та соціальних практиках» – січень, червень 2019 р. – В. Левченко, ОНУ Наукові конференції: Загальна тематика: – Уйомівські читання – 4 квітня 2019 р. – ЛЮ М. Терентьєва – 7-а науково-практична конференція «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання» – 17–20 квітня 2019 р. – ОНУ ім. І. Мечникова – Л. В. Ковальчук – Міжнародна науково-теоретична конференція «Репрезентація міста у культурних, історичних та соціальних практиках» – 7-8 червня 2019 р. – ОНУ ім. І. Мечникова – червень 2019 р. – В. Л. Левченко. – Історико-філософські читання пам’яті Марата Верникова – 29-30 червня 2019 р. – ОНУ ім. І. Мечнікова – ІІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Харчові традиції – ментальний код нації» – 10-11 жовтня 2019 р. – ОНАХТ Регіональна тематика: – Десятий Міжнародний круглий стіл “Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів” – квітень 2019 р. – ОНУ ім. І. Мечникова – Міжнародна наукова конференція «Джан-Керман – Озі-Кале – Очаків: історія міста і краю в османській та українській історико-культурній спадщині» – 5-7 вересня 2019 р. – ОНУ ім. І. Мечникова – Х міжнародна наукова конференція «Одеські етнографічні читання. Ідентичності в обрядовій культурі і повсякденні» – вересень 2019 р. – ОНУ ім. І. Мечникова – VII Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи» 27 -28 вересня 2019 р. – ОНУ ім. І. Мечникова – Міжнародна конференція «Місто і регіон у сучасних гуманітарних дослідженнях» – 17-18 жовтня  2019 р. – ОНУ ім. І. Мечникова. Конкурси: Організація конкурсу на отримання премії імені Неллі Адольфівни Іванової-Георгієвської для молодих дослідників (студентів та аспірантів вишів та академічних інституцій) за краще наукове дослідження за напрямками “Феноменологія”, “Герменевтика”, “Філософія сміху”, “Філософія танцю”. Організатори: Наукове товариство «Одеська гуманітарна традиція», Культурна асоціація «Новий Акрополь» (І . В.  Голубович) за підтримки Українського філософського фонду (С. В. Пролєєв. О. С. Кирилюк) – грудень 2018 р. – січень 2019 р. та грудень 2019 р. Організація конкурсу згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1010 від 18.09.2018 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році», другий (Всеукраїнський) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії – ОНУ – О. В. Чайковський, І. В. Голубович – червень 2019 р. Експертна діяльність Експертна оцінка дисертаційних робіт з філософії, поданих до спеціалізованої вченої ради Д 41.051.09 для захисту кандидатських і докторських дисертацій факультету історії та філософії ОНУ ім. І. І. Мечникова – О. С. Кирилюк Експертна оцінка найважливіших досягнень наукових установ Південного регіону України в галузі фундаментальних, прикладних досліджень та інноваційної діяльності  у 2018 році за даними щорічного збірника «Наука в Південному регіоні України» (вип. ХVІ, 2018 рік) за напрямком секції ПНЦ «Гуманітарні проблеми розвитку Південного регіону». – О. С. Кирилюк Експертна оцінка оцінка заходів щодо використання рекреаційно-оздоровчого  потенціалу Одеської області після отримання у 2018 році за пропозиціями експерта санаторієм “Куяльник” статусу національного курорту державного значення – вч. секретар секції О. В. Яценко – ОРІДУ НАДУ при Президентові України (кафедра проектного менеджменту)             Експертна оцінка  пропозицій, що містяться у зверненні Президента Асоціації портів України «Укрпорт», Народного депутата України 1994-2014 рр., Крука Ю.Б. до Міністра інфраструктури України Омеляна В.В. з питання організації судноплавства в акваторіях морських портів у контексті впливу запропонованих Асоціацією портів України змін на комерційну успішність роботи портів Південного регіону та, відповідно, на соціально-економічний розвиток регіону як приморського, з наступним поданням доповідної записки до Департаменту реформування та функціонування морського та річкового транспорту Міністерства інфраструктури – вч. секретар секції О. В. Яценко – ОРІДУ НАДУ при Президентові України (кафедра проектного менеджменту). Експертна оцінка стану морської галузі України у рамках конкурсу, що його проводить журнал “Порти України” – вч. секретар секції О. В. Яценко – ОРІДУ НАДУ при Президентові України (кафедра проектного менеджменту
Екологія Міжнародна наукова конференція «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях науковців»  (25-26 червня 2019 р.);Всеукраїнська науково-практична конференція «Євроінтеграція екологічної політики України» (травень 2019 р.).
Проблемні комісії
Проблеми АПК Переробка С/Г продукції Проведення спільних наукових заходів в рамках конференції «Технології харчових продуктів і  комбікормів». Вересень 2019 р. Участь секції у проведенні Фестивалю та Дня науки. Квітень-травень 2019 р.
Проблеми АПК Виноградарство і виноробство Продовження робіт в рамках EU Project “Support to the Development of a Geographical Indication System in Ukraine” (Проєкт ЄС «Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні»)Проведення дослідницьких робіт з комплексного великомасштабного картографування території Одеської області для виділення ампелоекологічних ніш і подальшого виробництва вин контрольованих найменувань за походженням.Дослідження генетичних ресурсів винограду Vitis vinifera L. як генетичних джерел стійкості  створення нового покоління сортів для культивування в умовах глобальної зміни клімату
Сучасні методологічні та методичні підходи в рішенні медичних наукових проблем Голова комісії – д.мед.н., проф., директор ДУ «ІОХіТТ ім. В.П.Філатова НАМН України» Пасечнікова Н.В. 1. Впровадження нової програми з підвищення кваліфікаційного рівня лікарів сімейної медицини в напрямку «офтальмологія» на базі ДУ «ІОХ І ТТ ім. В.П. Філатова НАМН України» рамках проекту «Філатовська школа». 2. Проведення навчального семінару «Судинна патологія очей» в рамках проекту «Філатовська школа» для лікарів-офтальмологів 29 березня 2019 року. 3. Проведення науково-практичної конференції «Актуальні питання офтальмології» для офтальмологів та лікарів сімейної медицини в рамках ювілейного Х Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації» в м. Києві 17 квітня 2019 р. 4. Участь у Всеукраїнському фестивалі інновацій – 2019 році 14-16 травня 2019 року. 5. Засідання проблемної комісії за темами: – Методологічний підхід до реалізації передових технічних розробок в офтальмології. – Методологічна обробка наукових даних з застосуванням сучасних статистичних програм.
Питання зв’язку науки та виробництва, використання наукоємних та високих технологій Голова комісії – директор Одеського кабельного заводу, к.т.н. Іоргачов Д.В. Питання відшкодування з державного бюджету витрат підприємств на створення та функціонування науково-дослідних підрозділів – Дубілей О.М., заступник генерального директора  ПАТ «Одескабель», учений секретар проблемної комісіїСкладові інтелектуального капіталу підприємства – Літвінов О.С., к.е.н., доцент кафедри «Економіки підприємств та організації підприємницької діяльності» ОНЕУПитання доступу української  промислової, в т.ч. електротехнічної продукції, до європейського  ринку та ринків інших країн – Топорков Ф.В., заступник директора з продажу ПАТ «Одескабель», член проблемної комісії.Впровадження та використання автоматизованої системи управління підприємством  на прикладі ПАТ «Одескабель» – Іоргачов Д.В., голова проблемної комісії, генеральний директор ПАТ «Одескабель», Чернова В.В., к.е.н., зав. філіалу кафедри  ОНЕУ
Сучасні методи покращення якості питної води Сучасні методи доочистки питної води для водопостачання дошкільних, шкільних і лікувальних установ міст і сіл Одеської областіСучасні методи і устаткування для отримання питної води з озера Ялпуг для населених пунктів Болградського району Одеської області
Екологія річок Дністра та Дунаю Всеукраїнська конференція «Річки та лимани Причорномор’я на початку XXI сторіччя» (жовтень 2019 р.); Планується участь провідних вчених проблемної комісії у роботі басейнових рад річок Причорномор’я, Нижнього Дунаю, Дністра.

3.  Теми для обговорення на засіданнях Ради ПНЦ у 2018 р., запропоновані членами Ради

Особа Тема
Єгоров Б.В.
  Впровадження освітніх програм, що сприяють формуванню творчого потенціалу молодого покоління (ланка – шкільні програми, технікуми, коледжі, вища освіта: 1.Впровадження в регіоні STEM-освіти
2. Підготовка та атестація фахівців вищої категорії
  Проблеми фінансування регіональних програм розвитку АПК та підготовки фахівців для цієї галузі.
Буркинський Б.В.
  Трансформаційні процеси в інвестиційній системі та відтік капіталу з економіки України (доповідач – д.е.н.,с.н.с. Лайко О.І.)
Томілін Ю.А.
   Інформація по радіаційну ситуацію навколо ПУ АЕС у 2015-2018 р
  Про результати дослідження радіаційної безпеки при використанні природних радіоактивних джерел та відповідне звернення до органів місцевого самоврядування
Іоргачов Д.В.
  Питання відшкодування з державного бюджету витрат підприємств на створення та функціонування науково-дослідних підрозділів.
Чебикін О.Я.
  Надання документів щодо охорони, дослідження, музеєфікації й експонування пам’ятника архітектури національного значення «Білгород-Дністровська фортеця» та «Городище антична Тира – середньовічний Бєлгород» для розгляду й затвердження на обласному рівні, під контролем якого знаходяться пам’ятники;
  Залучення до обговорення місцевих міських, обласних рад, а також представників наукових кіл для подальшого комплексного вивчення турецької мечеті кінця XVI століття в м. Ізмаїл, з метою її збереження й реставрування.
Коваль І.М.
  Образійно-зсувна небезпека північно-західного узбережжя Чорного моря» (доповідачі: Черкез Є.А. – декан ГГФ ОНУ, д.г.-м.н.,проф., Кадурін С.В. – к.г.-м.н., доц.)
Власов В.В.
  Сбережения и изучения генетических ресурсов винограда Украины как составной части генофонда Vitis vinifera L. и основы селекционных программ в условиях глобального изменения климата
Кирилюк О.С.
  “Про хід виконання міжнародного екологічного проекту “Стратегія нульових відходів – досягнення сприятливого екологічного статусу” на базі спільної оперативної програма “Басейн Чорного моря 2014-2020” організацією Українська Асоціація захисту моря від забруднень (УКРМЕПА – UKRMERA)
Степаненко С.М.
  Проблема збереження природних ресурсів нижньої течії  річки Дністер, включно з Дністровським лиманом, в умовах змін клімату та регулювання стоку водосховищами у сучасності та майбутньому
  Про входження України до Європейського консорціуму дослідницької інфраструктури досліджень DANUBIUS-PP «Міжнародний центр перспективних досліджень річка – дельта – море”
Рябов М.І.
  О выходе в свет юбилейного 20-ого выпуска Одесского астрономического календаря.
  О Международных образовательных программах в ознаменование 100-летия Международного Астрономического Союза и 150-летии Периодической системы элементов Д.И. Менделеева
  Год Георгия Гамова в Одессе – к 115 летию со дня рождения выдающегося одессита.
  О перспективах сотрудничества с Украинским космическим Агенством по участию
Александров Б.Г.
  Про виконання міжнародного проекту ООН/ЄС «Покращення методів екологічного моніторингу Чорного моря – EMBLAS-plus» у 2019 році.
  Підсумки екологічних спостережень у Нижньому Дунаї у 2018-2019 рр.