Заходи, проведені з нагоди Фестивалю науки у Південному регіоні у 2018 році: Конференції, Конгрес, Наради, Збори, Форуми, Диспути, Семінари, Наукові колоквіуми, Засідання, Круглі столи, Лекції, Симпозіуми, Наукові читання, Навчання, Виставки, Виступи в ЗМІ

Дата і час проведення Захід   Установа-організатор Місце проведення, адреса, телефон для довідок
Конференції
20 квітня 2018  10.00-18.00 Міжнародна науково-практична конференція «Переробка вторинної сировини виноробства. Можливості диверсифікації виноробних підприємств» Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України   Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України м. Одеса, вул. Генуезька вулиця, 22, ауд. 315 050-316-38-79
17 травня 2018р. о 1000 Виступ на міжвузівській науково-практичній конференції до Дня науки: «Перспективні напрями вітчизняної науки»: доповідь «Синергетичний вектор саморозвитку соціо-економічної системи: теоретичний аспект» // Уманець Т.В. Міжре-гіональна Академія управління персоналом Одеський інститут ІПРЕЕД НАНУ Міжрегіональна Академія управління персоналом Одеський інститут Адреса: 65003 м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 19 т. 0979410952
16.05.2018 – 18.05.2018 53 Всеукраїнська конференція молодих дослідників Одеський національний політехнічний університет м. Одеса, пр-т Шевченка 1, Кафедри ОНПУ 0487058304
17.05.2018 ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері» Кафедра Психології та соціальної роботи ОНПУ м. Одеса, пр-т Шевченка1, Корпус №4  
22-23 березня 2018 Міжнародна науково-технічна конференція «Морський та річковий флот: експлуатація  і  ремонт» Національний університет “Одеська морська академія” м. Одеса, вул Дідріхсона, 8, НУ “ОМА”, тел. (048) 733-49-24
29-30 березня 2018 XII Міжнародна науково-практична конференція «Морське  право та менеджмент: еволюція  та сучасні виклики» Національний університет “Одеська морська академія” м. Одеса, вул Дідріхсона, 8, НУ “ОМА”, тел. (048) 728-48-96
25 травня, 2018 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку морської  галузі, безпека судноплавства, підготовка моряків у відповідності до національних і міжнародних вимог»   Азовський морський інститут НУ “ОМА” м. Маріуполь, вул. Чорноморська, 19 тел. (0629) 37-00-42 e-mail: info@ami.edu.ua тел. (0629) 37-00-42
24 жовтня 2018 Всеукраїнська конференція «Практичні проблеми розвитку морського радіозв’язку, радіолокації, радіонавігації і річкової інформаційної служби та кібербезпеки на морському транспорті» Національний університет “Одеська морська академія”     м. Одеса, вул Дідріхсона, 8, НУ “ОМА”, тел. (0482) 34-99-82
8-9 листопада 2018 Науково-технічна конференція «Суднові комп’ютерні інтегровані технології» Національний університет “Одеська морська академія” м. Одеса, вул Дідріхсона, 8, НУ “ОМА”, тел. (048) 728-25-95
15-16 листопада 2018 Науково-теоретична конференція «Транспортні технології (морський та річковий флот): інфраструктура, судноплавство, перевезення, автоматизація» Національний університет “Одеська морська академія” м. Одеса, вул Дідріхсона, 8, НУ “ОМА”, тел. (048) 728-25-91
22 листопада 2018 Науково-технічна конференція молодих дослідників «Суднові енергетичні установки: експлуатація і ремонт» Національний університет “Одеська морська академія” м. Одеса, вул Дідріхсона, 8, НУ “ОМА”, тел. (048) 733-49-24
 11-12 грудня 2018 Науково-методична конференція молодих вчених «Актуальні проблеми суднової електроенергетики, електротехніки та радіоелектроніки» Національний університет “Одеська морська академія” м. Одеса, вул Дідріхсона, 8, НУ “ОМА”, тел. (048) 733-23-67
 6-7 грудня 2018 Міжнародна конференція «Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту» Дунайський інститут НУ “ОМА” м. Ізмаїл, вул. Фанагорійська, 9 тел: (04841) 795-68-81 e-mail: izf@nma.edu.ua
 6-7 грудня 2018 IV Міжнародна студентська науково-практична конференція «Морське право та менеджмент: еволюція  та сучасні виклики» Національний університет “Одеська морська академія” м. Одеса, вул Дідріхсона, 8, НУ “ОМА”, тел. (048) 728-48-96
18 травня 2018 р. Міжнародна науково- практична конференція « Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції» Національний університет «Одеська юридична академія» * м. Одеса, Фонтанська дорога, 23. Науково-дослідна частина (НДЧ) (048)719-64-32.
19 травня 2018 р. Всеукраїнська науково- практична конференція студентів та аспірантів «Грані права: XXI століття». Національний університет «Одеська юридична академія» м. Одеса, вул. Академічна, 2. Студентське наукове товариство (048) 748-03-14.
25 травня 2018 р. Міжнародна науково- практична конференція «Кримінальне право в умовах глобалізації» Національний університет «Одеська юридична академія» м. Одеса, вул. Академічна, 2 048 719-88-09.
31.05.2018- 01.06.2018 р. Міжнародна науково- практична конференція «Інтеграційний розвиток особистості та суспільства: психологічний та соціальний виміри» Національний університет «Одеська юридична академія» м. Одеса, Академічна, 9 каб. 24 (048)719-88-00. *
23.04-26.04.2018 р. Щорічна студентська наукова конференція ОДЕКУ Одеський державний екологічний університет вул. Львівська, 15, м. Одеса, 65016 (0482)357371
02.05-08.05.2018 р. Щорічна наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ Одеський державний екологічний університет вул. Львівська, 15, м. Одеса, 65016 (0482)357371
17.05- 19.05.2018 р. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Водні біоресурси та аквакультура» Одеський державний екологічний університет, МОН України вул. Львівська, 15, м. Одеса, 65016 (0482)357371
30.05- 01.06.2018 р. Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Регіональні проблеми охорони довкілля» Одеський державний екологічний університет, МОН України вул. Львівська, 15, м. Одеса, 65016 (0482)357371
24 травня 2018 р.   Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток ресурсного потенціалу сільських територій» присвячена 100-річчю ОДАУ Одеський державний аграрний університет, інженерно-економічний факультет м. Одеса, пров. Матросова, 6 каб. 722, тел. 734 88 29
16 травня 2018 р. Міжуніверситетська студентська науково-практична конференція зі спеціальності «Менеджмент» Одеський державний аграрний університет, інженерно-економічний факультет м. Одеса, пров. Матросова, 6 каб. 718, тел.  734 88 29
15 травня  2018 р.   Студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми геодезії, землеустрою, кадастру та ГІС» Одеський державний аграрний, І-ЕФ, Одеська облсільськогосподарська дорадча служба  «Центр розвитку села» м. Одеса  вул. Канатна, 99 ауд. 225 тел. 784-57-20, 784-57-28    
25 квітня 2018 р.   IХ Міжвузівська науково-практична студентська конференція «Браславські читання. Економіка  ХХІ століття:  національний та глобальний виміри» присвячена 100-річчю ОДАУ Одеський державний аграрний університет, інженерно-економічний факультет м. Одеса,  пров. Матросова, 6 каб. 722 тел. 725-02-00
24 квітня 2018 р.   Студентська науково-практична конференція «Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу, оподаткування та аудиту» присвячена пам’яті Несененка Петра Григоровича та Кірейцева Григорія Герасимовича Одеський державний аграрний університет, інженерно-економічний факультет, кафедра обліку і оподаткування м. Одеса, пров. Матросова, 6,                       каб. 722 тел. 734 88 42  
19-20 квітня 2018 року з 1300 XXIII міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців» Одеська державна академія будівництва та архітектури Одеська державна академія будівництва та архітектури, 65029, Україна, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, 729-85-03
17-18 травня 2018 року з 1000 VII міжнародна науково-практична конференція «Енергоефективні технології в міському будівництві та господарстві» Одеська державна академія будівництва та архітектури   Одеська державна академія будівництва та архітектури, 65029, Україна, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, (067) 775-42-04
17-18 травня 2018 року з 1300 74 науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу Одеської державної академії будівництва та архітектури Одеська державна академія будівництва та архітектури Одеська державна академія будівництва та архітектури, 65029, Україна, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, 723-34-44
21-25 травня 2018 року з 1000 V міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми інженерної механіки» Одеська державна академія будівництва та архітектури   Одеська державна академія будівництва та архітектури, 65029, Україна, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, (050) 333-37-54
24-25 травня 2018 року з 1200 Конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Нові матеріали і технології у будівництві» Одеська державна академія будівництва та архітектури Одеська державна академія будівництва та архітектури, 65029, Україна, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, (068) 263-58-18
30-31 травня 2018 року з 1000 Міжнародна науково-технічна конференція «Гідротехнічне і транспортне будівництво» Одеська державна академія будівництва та архітектури Одеська державна академія будівництва та архітектури, 65029, Україна, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, 717-99-21
26 квітня 2018 р. 1000   XIX Всеукраїнська щорічна студентська науково-практична конференція за міжнародною участю на тему: «Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології» Кафедра менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України Генуезька, 22, Актова зала
17 травня 2018 р. 1400   Науково-практична конференція на тему: «Інформаційне суспільство та сталий розвиток» Кафедра інформаційних технологій та систем управління ОРІДУ НАДУ при Президентові України Генуезька, 22, ауд. 409  
25 травня 2018 р. 1400   Щорічна інтернет-конференція для аспірантів та докторантів Кафедра публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України Генуезька, 22, ауд. 409
25 травня 2018 р. 930   Науково-практична конференція на тему: «Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації влади: цілі, механізми, інструменти» Кафедра економічної та фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові України Генуезька, 22, ауд.409
31 травня 2018 р. 1000 ауд.409 Херсон-Одеса   Відеоконференція на тему: «Публічне управління у гуманітарній та соціально-політичній сферах» ОРІДУ НАДУ при Президентові України Херсонський обласний центр перепідготовки  та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
25 травня 2018 р.   Четверта Всеукраїнська мультидисциплінарна науково-практична конференція «Чорноморські наукові студії» Міжнародний гуманітарний університет 65009  м.Одеса  вул. Фонтанська дорога ,33  
23–25 квітня 2018 р. XVII Всеукраїнська молодіжна науково-творча конференція «Дні науки».   Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової. вул. Новосельського, 63
м. Одеса 726-97-47
17-18 травня 2018 року 14.00-17.00 Дев’ята Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Технічне регулювання, метрологія та якість: виклики сучасності» Одеська державна академія технічного регулювання та якості. Аудиторія № 616, м. Одеса, вул. Ковальська 15  
1 7 травня 2018 року 13.30-17.00 Студентська конференція, присвячена Всесвітньому Дню метрології та фестивалю науки – 2018 Одеська державна академія технічного регулювання та якості Аудиторія № 407, м. Одеса, вул. Ковальська 15
24 травня 2018 р., 11.00 год.   VII Міжнародна Студентська науково-практична конференція «Пріоритетні напрями науки: пошук студента» Ізмаїльський державний гуманітарний університет   м. Ізмаїл, вул. Рєпіна 12 тел.: (04841) 58530
25-27 травня 2018 р. ХVI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології реабілітації в різних моделях організації охорони здоров’я» «Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів та курортологів»;  ПрАТ «Укрпрофоздоров-ниця»; Департамент охорони здоров’я Одеської облдерж-адміністрації; ДУ «Укр. НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України»; ДУ «Укр. НП практичний медичний центр неврології  та реабілітації МОЗ України»; ПП «Лікувально-оздоровчий комплекс «Біла акація» м. Одеса, ПП «Лікувально-реабілітаційний комплекс «Біла акація», Французький бульвар,  59

Квітень 2018 Участь в першій щорічній конференції за проектом EMODNET Chemistry УкрНЦЕМ Aarhus University, Department of Bioscience Roskilde, Denmark
04-06 травня 2018 р., 09:00 ІІ міжнародна археологічна конференція «Ольвійський форум (памяті В.В. Крапівіної)» приурочена 150 річчю досліджень Ольвії   Навчально-науковий інститут історії, політології та права МНУ імені В. О. Сухомлинського, Інститут археології НАН України, НІАЗ «Ольвія» НАН України, Миколаївська обласна організація Національної спілки краєзнавців України Навчально-науковий інститут історії, політології та права, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, 54001, Україна тел. (0512) 24-02-56
10-11 травня 2018 року   Науково-практична конференція «Комплексне збереження історико-культурної та природної спадщини на заповідних об’єктах» Національний природний парк «Білобережжя Святослава» НІАЗ «Ольвія» НАН України Регіональний ландшафт-ний парк «Кінбурнська коса» Очаківський краєзнавчий музей ім. О.В. Суворова м. Очаків – Кінбурнська коса, Миколаївська обл. тел. (0515) 3-00-26
10.05. 2018 р. Всеукраїнська науково-практична Інтернет- конференція «Економічна кібернетика: стратегічні завдання та перспективи розвитку в Україні» МОНУ, Миколаївський національний аграрний університет Миколаївський національний аграрний університет, вул. Георгія Гонгадзе, 9, м. Миколаїв, (0512) 58-05-95
18.05. 2018 р. Всеукраїнська Інтернет-конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Проблеми підвищення якості системи обліку, аналізу, аудиту й оподаткування в сучасних умовах господарювання» Миколаївський національний аграрний університет Миколаївський національний аграрний університет, вул. Георгія Гонгадзе, 9, м. Миколаїв, (0512)580595
31.05. 2018 р. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти та аграрної науки» МОНУ, Мінагрополіти-ки України, НААНУ, Миколаївська облдержадміністрація, Миколаївський національний аграрний університет Миколаївський національний аграрний університет, вул. Георгія Гонгадзе, 9, м. Миколаїв, (0512) 58-05-95
20-21 квітня, 2018 р. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція  «Південна Україна в міжнародних відносинах: історія та сучасність» Кафедра міжнародних відносин Зав. кафедрою: Тригуб О.П.   ЧНУ імені Петра Могили, 54003, м. Миколаїв вул. 68 Десантників, буд. 10, Тел/факс: +38 (0512) 50-00-69, 76-55-69, е-mail:  alextrigub@ukr.net http://chmnu.edu.ua
  11-12 .05.2018    Всеукраїнська конференція «Мова як засіб міжкультурної комунікації» ХНТУ ХНТУ, mail:kaf.in.mov@gmail.com
17-18.05.2018 Міжнародна конференція «Молодь – науці і виробництву 2018:інноваційні технології легкої промисловості» ХНТУ ХНТУ
21-25.05.2018  Міжнародна конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’2018)» ХНТУ Залізний Порт, Херсонська обл..e-mail:olexii.didyk@gmail.com
23.05.2018 Наукова конференція «Внесок наукової династії в розвиток регіону» ХНТУ ХНТУ ХНТУ (1 корпус, конференц. зала)
4-5 квітня 2018 р. Регіональна щорічна студентська науково-практична конференція «Розвиток малого та середнього підприємництва в аграрному секторі Півдня України» ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, вул. Стрітенська, 23 т. (050)5554265
5-6 квітня 2018 р.   Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми розвитку аграрного сектору економіки України» ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»   Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, вул. Стрітенська, 23, т. (095)3656699
17 квітня  Студентська науково – практична конференція «ГРУНТИ, ВОДА, ПОВІТРЯ, НАДРА». ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», кафедра науки про Землю м. Херсон, вул. Стрітенська, 23
18-19 квітня 2018 р. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ» Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, вул. Стрітенська, 23, т. (050)3157533
20 квітня 2018 р. Регіональна студентська науково-практична конференція «Використання ГІС-технологій в землеустрої, будівництві та управлінні водними і земельними ресурсами» ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, вул. Стрітенська, 23
16 травня 2018 р.   Регіональна студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми природничо-наукової і професійно-практичної підготовки сучасних спеціалістів народного господарства» ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» , м. Херсон Стрітенська, 23
16 травня 2018 р. Науково-практична конференція викладачів, молодих вчених та студентів ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, вул. Стрітенська 23
17 травня 2018 р. Науково-практична інтернет-конференція «Конструкції, будівлі та споруди третього тисячоліття» ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»,м. Херсон, вул. Стрітенська, 23
21 травня 2018 р. ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет- конференція «Сучасний менеджмент: проблеми та  перспективи розвитку» ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»м. Херсон, вул. Стрітенська, 23 (095)2269697;
24-25 травня 2018 р. Всеукраїнська науково-практична Інтернет- конференція «Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку» ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, вул. Стрітенська, 23, т. (095)3656699
24-25 травня 2018 р. Міжнародна науково-практична Інтернет конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю і оподаткування в умовах глобалізації» ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»   Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет м. Херсон, вул. Стрітенська, 23, т. (050)5527614
25-26 травня 2018 р. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології гідротехнічного водогосподарського будівництва для підвищення продуктивності зрошуваного гектара » ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»,   Херсон, вул. Стрітенська, 23
16 травня 2018 року Студентська науково-практична конференція «Справедливість, совість і каяття: зміст і значення у професійній діяльності» Херсонський державний університет   пров. Інженера Корсакова, 47, м. Херсон, 73000  Факультет іноземної філології; загально університетська кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова тел. (0552) 32-67-58;         (0552) 32-67-74
16 – 17 травня 2018 року Міжнародна наукова конференція ICTERI (ICT in Education, Research, and Industrial Applications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer) Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Херсонський державний університет   вул. Васильківська, 36, м. Київ, 03022 Інститут післядипломної освіти тел.: (044) 521-35-60; вул. Університетська, 27 м. Херсон, 73000  Факультет фізики, математики та інформатики, кафедра інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики,тел. (0552) 32-67-81
16 травня 2018 року Зустріч молодих учених та обдарованої молоді з провідними науковцями університету, присвячена Дням науки Херсонський державний університет   вул. Університетська, 27 м. Херсон, 73000  Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених,тел. (0552) 32-67-83
17 травня 2018 року Підсумкова науково-практична конференція професорсько-викладацького складу кафедри «Літературний процес: автор – текст – читач» Херсонський державний університет   пров. Інженера Корсакова, 47, м. Херсон, 73000  Загальноуніверситетська кафедра світової літератури та культури імені проф. О. Мішукова, тел. (0552) 32-67-58
17 травня 2018 року Студентська науково-практична конференція «Сучасна економіка: проблеми та перспективи розвитку» Херсонський державний університет   вул. Університетська, 27 м. Херсон, 73000  Факультет економіки і менеджменту,тел. (0552) 32-67-62
17 травня 2018 року Студентська наукова конференція «Гетьманська Україна: стан і перспективи наукового дослідження» Херсонський державний університет   вул. Університетська, 27 м. Херсон, 73000  Загальноуніверситетська кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук,тел. (0552) 49-23-34
17 травня 2018 року Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Українська мова в контексті слов’янознавства та компаративістики» Херсонський державний університет   вул. Університетська, 27 м. Херсон, 73000  Факультет філології та журналістики, кафедра мовознавства, тел. (0552) 32-67-56 
17-18 травня 2018 року Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Рекреація, фізична терапія, туризм: досвід, проблеми, перспективи» Херсонський державний університет   вул. Університетська, 27 м. Херсон, 73000  Факультет природознавства, здоров’я людини і туризму, кафедра фізичної терапії та здоров’я людини, кафедра туризму, тел. (0552) 32-67-54
17-18 травня 2018 року Регіональна наукова (заочна) конференція Херсонського відділу Українського географічного товариства Херсонський державний університет   вул. Університетська 27 м. Херсон, 73000  Факультет біології, екології та географії, кафедра соціально-економічної географії, тел.: (050) 882-51-53
18-19 травня 2018 року Всеукраїнська наукова конференція «Поетика художнього тексту» Херсонський державний університет   вул. Університетська, 27 м. Херсон, 73000  Факультет філології та журналістики, кафедри української літератури,тел. (0552) 32-67-56
18 травня 2018 року Студентська науково-практична конференція: «Педагогічна наука сьогодення: теоретичні та практичні здобутки» Херсонський державний університет   пров. Інженера Корсакова, 47, м. Херсон, 73000  Факультет іноземної філології, тел. (0552) 32-67-74
18 травня 2018 року Науково-практична студентська конференція «Інклюзія в аспекті фребельпедагогіки» Херсонський державний університет   вул. Університетська, 27 м. Херсон, 73000  Факультет дошкільної та початкової освіти, тел. (0552) 32-67-66
30 травня – 01 червня 2018 року Х Всеукраїнська науково-практична конференція (із міжнародною участю) «Актуальні проблеми мистецької освіти в системі вищої школи» Херсонський державний університет   вул. Університетська, 27 м. Херсон, 73000  Факультет культури і мистецтв, кафедра культурології, тел. (0552) 32-67-71
15.05.2018 р. 15.00 Учнівська конференція «Від шкільних знань до наукового пошуку» Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН, НВК Асканія-Нова – гімназія ОЗ НВК Асканія-Нова – гімназія, вул. Шкільна, 3, смт Асканія-Нова, Чаплинський р-н, Херсонська обл. тел. (05538) 6 12 38
       
Конгрес
25.05.2018-  26 05.2018 р. Конгрес міжнародного та європейського права Національний університет «Одеська юридична академія» м. Одеса, Фонтанська дорога, 23. (048)719-87-86.
       
Наради
05.04.2018 15:00 Робоча нарада з представниками туристичних фірм «Про взаємодію Дунайського біосферного заповідника та туристичних фірм у туристичному сезоні 2018» Дунайський біосферний заповідник ВолошкевичО.М., Федоренко В.А., Балацька Т.І. Інформаційно-туристичний центр Дунайського біосферного заповідника 68355 вул. Нахимова, 4 м. Вилкове, Одеської обл.,  Україна Тел. +38 (04843) 3-23-40
25 травня 2018 р.   Участь представників інституту у робочій нараді – семінарі на тему: «Механізми ефективної реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадського суспільства на регіональному рівні» ОРІДУ НАДУ при Президентові України м. Київ
Збори
03 квітня 2018р. Підсумкова    наукова  сесія інституту за основними результатами науково-практичної діяльності  інституту ДУ «Укр. НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» м. Одеса, Лермонтовський пров., 6. тел.: (048) 728-06-53 
Форуми
10-11 травня Міжнародний форум «Освіта, підготовка та працевлаштування моряків» (ETC 2018) Національний університет “Одеська морська академія” м. Одеса, вул Дідріхсона, 8, НУ “ОМА”, тел. (048) 777-57-74
Диспути
21.05.2018 р. 10.00 Диспут «Роль наукових досліджень у збереженні природи» Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН Біосферний заповідник «Асканія-Нова» (сектор екологічної пропаганди)
Семінари
13 квітня 2018 10.00-12.00 Науково-виробничий семінар «Роль Програми EaPTC в реалізації концепції комплексної переробки відходів виноробства» Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Укрвинпром (Осипов В.М.) Укрвинпром м. Киїів, вул. Васильківська, 37 (044) 257 11 16
24-25 травень 2018 Науково-практичний семінар “Все про природоохоронні директиви” Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, Рубель О.Є. Французький Бульвар, 29, Одеса, Одеська область, 65000, т. 048 725-14-65
16.05.2018 Семінар «Наукові розробки – запорука сталого розвитку економіки України» Центр трансфера технологій ОНПУ м. Одеса, пр-т Шевченка 1, ауд. 22  Корпус №10 0487058304
17 травня 2018 р. 1300 Семінар «Проблеми та перспективи представлення результатів наукових досліджень на сучасному етапі розвитку України»   ОНАХТ, Начальник відділу нормативно-технічного забезпечення та метрології, к.х.н., с.н.с. Данилова О.І., патентний повірений України Щербина М.А. м. Одеса вул. Канатна, 112, ауд. А-234 т. 7124011  
16 травня 2018 р. Семінар організований Одеською регіональною торгово-промисловою палатою «Торгівельна марка. Дизайн упаковки і інші об’єкти інтелектуальної власності. Захист прав Антимонопольним комітетом і судом» ОНАХТ Начальник відділу нормативно-технічного забезпечення та метрології, к.х.н., с.н.с. Данилова О.І. м. Одеса вул. Канатна, 112, тел. 7124011  
25 травня 2018 р. Науково-практичний семінар «Методика підготовки наукових публікацій для розміщення в репозитарію НУ НУ ОЮА» Національний університет «Одеська юридична академія» м. Одеса, вул. Академічна, 2, каб. 408 (048)719-87-75.
10-11 травня 2018 р. Виїзний обласний науково-практичний семінар з питань розвитку галузі м’ясного вівчарства в умовах ТОВ «Фрумушика Нова» Тарутинського району Одеської області Одеський державний аграрний університет, кафедра ТВППТ Одеська область, Тарутинський район в с. Весела Долина
25 квітня 2018 р. Обласний науково-практичний семінар з бджільництва «Сучасний стан та тенденції розвитку бджільництва України».  Доповідь на тему: «Способи покращення та розширення кормової бази бджільництва шляхом створення квітково-нектарного конвеєру на прикладі промислової пасіки «Дружба» Одеський державний аграрний університет м. Одеса, вул. Канатна, 99 тел. 048-722-48-02
29 березня 2018 р. Обласний науково-практичний семінар «Інноваційні шляхи вирішення проблем в АПК» в рамках реалізації Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва. Одеська обласна сільськогосподарська дорадча служба «Центр розвитку та правової підтримки села» та Одеський державний аграрний університет м. Одеса, вул. Канатна, 99 тел. 048-722-48-02
14 травня 2018 р. 1200   Методологічний семінар з обговорювання питань: правила афіліації; – новий ДСТУ щодо посилань;  – як ефективно використовувати Google Scholar;     – інформаційна грамотність як складова академічної культури: просвітницька роль бібліотеки Кафедра публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України Генуезька, 22, Бібліотека інституту
16 травня 2018 р. 14.00   Методологічний семінар з обговорювання питань: наукові соціальні мережі: Academia.edu, ResearchGate та інші;як користуватися бібліографічним менеджером Mendeley МООС-платформи ОРІДУ НАДУ при Президентові України Генуезька, 22, Дистанційний центр ауд. 409
22 травня 2018 р.   Науково-методичний семінар для аспірантів, слухачів та науково-педагогічних працівників на тему: «Проблеми демократії: історія та сучасність». ОРІДУ НАДУ при Президентові України Генуезька, 22, ауд. 212
22 травня 2018 р. 1400   Науково-практичний семінар на тему: «Об’єднання територіальних громад: європейський досвід та українська реалізація» Кафедра регіональної політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України Генуезька, 22, ауд. 210
22 травня 2018 р. 1800   Cемінар – тренінг на тему: «Публічні закупівлі»  з членами тендерних комітетів органів державної влади і органів  місцевого самоврядування та лідерів громадських об’єднань ОРІДУ НАДУ при Президентові України Генуезька, 22, Відділ підвищення кваліфікації кадрів ауд.103
23 травня 2018 р. 1300   Науково-теоретичний семінар для викладачів, слухачів, аспірантів, докторантів з питань: – правила транслітерації у наукових виданнях; – як опублікувати статтю в іноземному журналі; – як визначити якість наукового журналу  ОРІДУ НАДУ при Президентові України Генуезька, 22, Бібліотека інституту
23 травня 2018 р. 1500   Методологічний семінар з обговорювання питань: -міжнародні наукові репозитарії: SSRN и REPEC; – науково-дослідна робота аспірантів як ефективний метод підготовки якісно нових фахівців у вищій школі ОРІДУ НАДУ при Президентові України Генуезька, 22, Одеська наукова бібліотека  
13–18 червня 2018  Міжвузівський музикознавчий семінар «Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост)сучасності»     Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової. вул. Новосельського, 63
м. Одеса 726-97-47
4-7 червня 2018 р. Міжнародний науково-практичний семінар «Просторове планування приморських територій: Досвід Польщі та України в розвитку курортно-туристичних дестинацій»   Національна академія державного управління при Президентові україни ОРІДУ Гданський університет Інститут географії (Польща) Управління туризму, курортів та рекреації Одеської обласної державної адміністрації ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» м. Одеса, вул. Генуезька, 22

15 травня 2018 р., 11.00 год. Науково-методичний семінар «Духовні уроки Олеся Гончара» Ізмаїльський державний гуманітарний університет м. Ізмаїл, вул. Рєпіна 12 тел.: (04841) 58530
22 травня 2018 р. 9.00 Семінар в рамках Філатовської школи «Оптимізація допомоги пацієнтам з порушенням зору внаслідок патології сітківки» ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П. Філатова НАМН України» ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»/                  м. Одеса, Французький б-р, 49/51, тел. 0487298490
Лютий 2018 Організовано робочу зустріч-семінар біологів, що працюють в сфері досліджень Антарктики.   УкрНЦЕМ Національний науковий антарктичний центр України м. Київ  
Березень 2018 Семінар щодо контролю якості відбору та обробки гідробіологічних проб УкрНЦЕМ.   ІМБ НАНУ, Одеса, вул.. Пушкінська, 37
Травень 2018 Навчальний семінар, присвячений  Дню науки України «Впровадження наукових інновацій щодо збереження ландшафтного та біорізноманіття світу». Захід проведено, як факультатив для студентів екологів 4 курсу еколого-економічного факультету ОДЕКУ УкрНЦЕМ ОДЕКУ ОДЕКУ, Одеса, вул. Львівська, 15  
18.05.2018 р. 14.00-17.00 Навчальний семінар Дослідна станція карантину винограду і плодових культур ІЗР НААН Одеса. вул. Фонтанська дорога, 49/1, тел. 048-785-28-12
24.05. 2018 р. IX Регіональний науковий семінар «Перспективи розвитку фінансового ринку України» МОНУ, Миколаївський національний аграрний університет Миколаївський національний аграрний університет, вул. Георгія Гонгадзе, 9, м. Миколаїв, (0512) 58-05-95
29.05. 2018 р. Семінар «Технології вирощування малопоширених культур в умовах зміни клімату» МНАУ МОНУ Миколаївський національний аграрний університет, вул. Георгія Гонгадзе, 9, м. Миколаїв, (0512) 58-05-95
березень-травень 2018 р. Проведення міжкафедральних семінарів (засідань кафедр), круглих столів приурочених до Дня науки завідувачі кафедр ЧНУ імені Петра Могили 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10 (кафедри)
Лютий 2018 р. Виїзній семінар-практикум для вчителів біології Новозбур’ївської, Пам’ятненської, Малокопанської, Кардашінської, Малокардашінської шкіл, та керівніків гуртків районної станції юних натуралістів На березі Тендрівської затоки – водно болотного угіддя міжнародного значення ЧБЗ НАНУ, Херсонська область, м. Гола Пристань, вул.. Лермонтова, 1
25 квітня 2018 р. Сучасному скотарстві – Інноваційні технології ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, вул. Стрітенська, 23
16 травня 2018 р. Інноваційні технології розвитку тваринництва ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, вул. Стрітенська, 23
19 травня 2018 р. Семінар – навчання «Особливості реалізації державних та міжнародних проектів на базі вищого навчального закладу аграрного профілю»   ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, вул. Стрітенська, 23
16 травня 2018 року   Науковий семінар «Теорія синтаксису в сучасному українському мовознавстві» Херсонський державний університет   вул. Університетська, 27 м. Херсон, 73000  Факультет філології та журналістики, кафедра української мови, тел. (0552) 32-67-56
16 травня 2018 року   Регіональний науково-практичний семінар «Культурно-мовні зв’язки  як шлях формування національної свідомості» Херсонський державний університет   вул. Університетська, 27 м. Херсон, 73000  Загальноуніверситетська кафедра мовної освіти; кафедра культурології; Херсонський художній музей ім. О. Шовкуненка, тел. (0552) 32-67-00
17 травня 2018 року Науково-методичний семінар: «Екологічно безпечні технології та перспективи розвитку енергетичних машин» Херсонський державний університет   вул. Перекопська, 3 м. Херсон, 73000 Факультет технологій та сфери обслуговування, кафедра професійної освіти, тел. (0552) 22-50-78
18 травня 2018 року Науково-методичний семінар «Юридична наука і практика: шляхи зближення» Херсонський державний університет   вул. Університетська, 27 м. Херсон, 73000  Юридичний факультет, кафедра адміністративного і господарського права та правоохоронної діяльності, тел. (0552) 32-67-62
Наукові колоквіуми
15 травня, 1130 Науковий колоквіум наукової школи «Моделювання та прогнозування теплофізичних властивостей речовин і матеріалів. Дослідження теплофізичних властивостей речовин і нанофлюїдів» ОНАХТ, кафедра Теплофізики та прикладної екології ОНАХТ вул. Тіниста, 9/11, тел. 68-23-39
17, 22 травня, 1000, 1430 Наукові колоквіуми наукової школи «Розробка нових ресурсозберігаючих технологій виробництва хлібопродуктів і кондитерських виробів» ОНАХТ, кафедри Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчо концентратів та технології переробки зерна ОНАХТ вул. Канатна,112, тел. 7124073, 7124121
24 травня, 1430 Науковий колоквіум наукової школи «Теорія і практика фізико-хімічної та біотехнологічної модифікації природних сполук, їх комплексів, сировини та продуктів харчування» ОНАХТ, кафедра Харчової хімії та експертизи   ОНАХТ вул. Канатна,112, тел. 7124176
22, 30 травня 2018 р. 1130 Наукові колоквіуми «Теорія і практика створення нових технологій харчових продуктів» ОНАХТ, кафедра біоінженерії і води ОНАХТ вул. Канатна,112, тел. 712-41-16
30 травня, 2018 р., 1430 Науковий колоквіум наукової школи «Забезпечення функціонування та розвитку системи економічної безпеки держави та суб’єктів господарської діяльності» ОНАХТ, кафедра економіки промисловості   ОНАХТ вул. Канатна,112, 7124066  
16 травня 2018 року Практичний тренінг «Судова реформа: як громадськості впливати на місцях» Херсонський державний університет; Громадський рух ЧЕСНО   вул. Університетська 27 м. Херсон, 73000  Факультет філології та журналістики, тел.: (0552) 32-67-57  
Засідання
11.05.2018 Спільне засідання Ради Інституту морського бізнесу ОНМУ та відділу ринку транспортних послуг ІПРЕЕД НАНУ присвячене розвитку морської економічної науки ІПРЕЕД НАНУ ОНМУ ОНМУ м.Одеса, вул. Мечнікова, 34 каб.512 лаб.корп
17.05.2018 10:00 Святкові засідання: з доповіддю: Створення «дерева нових знань» у галузі біології та екології моря ДУ «ІМБ НАН України» ДУ «ІМБ НАН України», вул. Пушкінська, 37 Тел.: 048 725 09 18
11 травня 2018, 15.00 Святкове засідання Науково-технічної ради, присвячене Дню науки України з результатами наукових досягнень ДУ «Відділення гідроакустики ІГФ НАН України» ДУ  «Відділення гідроакустики ІГФ НАН України»
17.05.2018 Урочисте засідання Вченої Ради до дня науки та Міжнародного дня музеїв ОАМ НАНУ вул.Ланжеронівська, 4 тел.(048) 722-01-71
19.04.2018 14:20 Засідання Школи обдарованих дітей, присвячене  100-річчю НАН України. Дунайський біосферний заповідник – Балацька Т.І. Інформаційно-туристичний центр Дунайського біосферного заповідника 68355 вул. Нахимова, 4 м. Вилкове, Одеської обл.,  Україна Тел. +38 (04843) 3-23-40
16, 17, 18 травня  2018 р.   Проведення єдиної кураторської години в академічних групах «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті» ОНАХТ, Зав. відділом організаційно-виховної роботи Іванченко Л.В., куратори академічних груп м. Одеса вул. Канатна, 112, т. 7124005  
02 квітня 2018 р.   Засідання наукового гуртка «Сучасний економічний аналіз: перспективи розвитку на українських підприємствах аграрної сфери» Одеський державний аграрний університет, кафедра економічної теорії і економіки підприємства м. Одеса, пров. Матросова, 6, кафедра економічної теорії і економіки підприємства тел. 734 88 40
02 квітня 2018 р.   Засідання наукового студентського гуртка «Актуальні проблеми сучасного тваринництва та шляхи їх вирішення» Одеський державний аграрний університет, кафедра ТВППТ м. Одеса, вул. Канатна, 99, ауд. 107, тел. 725-01-19
15 травня 2018 р. 1500   Спільне засідання кафедри публічного управління та регіоналістики та кафедри управління освітніми закладами та державної служби ОНПУ ім. К.Д. Ушинського. Підписання угоди про створення Регіональної платформи (мережі) випускаючих кафедр з підготовки службовців публічного сектору Кафедра публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України Генуезька, 22, ауд.212
18.05.2018 р., 14.00-16.00 Урочисте засідання вченої ради, нагородження науковців почесними грамотами Одеської обласної держадміністрації та інституту за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, особистий внесок у розвиток сільськогосподарської галузі та з нагоди Дня науки Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення м. Одеса, Овідіопольська дорога, 3, зал засідань вченої ради СГІ-НЦНС; (048) 789-51-03
15 травня 2018р.   Урочисте розширене  засідання Вченої ради  інституту з нагоди Дня науки. Доклад директора інституту д.мед.н., проф. Бабова К.Д. «90-річчя ДУ«Укр. НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України». Досягнення та перспективи» ДУ «Укр. НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України м. Одеса, Лермонтовський пров., 6. тел.: (048) 728-06-53 
18.05.2018 р. 10.00-11.00 Святкове засідання проведення «Дня науки» Дослідна станція карантину винограду і плодових культур ІЗР НААН   Одеса, вул. Фонтанська дорога, 49/1, тел. 048-785-28-12
22.05.2018 10.00 Урочисте  засідання  Вченої  Ради університету ХНТУ ХНТУ (1 корпус, актова зала)
17 травня 2018 року Урочиста розширена вчена рада ХДУ Херсонський державний університет вул. Університетська, 27 м. Херсон, 73000  тел. (0552) 32-67-08
18.05.2018 Урочисте засідання Вченої ради Інституту рису присвячене професійному святу Дню науки Інститут рису НААН с. Антонівка, Скадовський р-н., вул. Студентська, 11 (05537) 34-6-48
Круглі столи
17 травня 2018р. о 1600 Виступ на круглому столі з нагоди Дня науки щодо популяризації наукових розробок ІПРЕЕД НАН України: доповідь «Розвиток мережі індустріальних парків як передумови створення системи технологічного підприємництва в Україні»   //  Шлафман Н.Л.доповідь «Вплив основних трендів світової економіки на національну економіку України» // Уманець Т.В. Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Французький Бульвар, 24/26, Одеса, Одеська область, 65000, т. 0632340501, т. 0979410952
24 травня 2018 р. Міжнародний круглий стіл «Інформаційне забезпечення розслідування злочинів» НУ «ОЮА» м. Одеса, Фонтанська дорога, 23, каб. 104 (048)719-87-65.
14 травня 2018 р.   Круглий стіл на базіНауково-технічної бібліотеки ОНАХТприсвячений святкуваннюФестивалю науки в Україні. «Workshop з реєстрації та модерації профілів науковців у системах Google Scholar, ORCID, Researcher ID». ОНАХТ Зав. НТБ Зінченко І.І.   м. Одеса вул. Канатна, 112 (048) 7124188
15травня 2018 р.   Круглий стіл на базіНауково-технічної бібліотеки ОНАХТприсвячений святкуваннюФестивалю науки в Україні. « Workshop з використання платформи Mendeley.» ОНАХТ Зав. НТБ Зінченко І.І.   м. Одеса вул. Канатна, 112 (048) 7124188
16 травня 2018 р.   Круглий стіл на базіНауково-технічної бібліотеки ОНАХТприсвячений святкуваннюФестивалю науки в Україні.  «Імплементація Science 2.0». В рамках заходу будуть презентовані програмні продукти IT відділів НТБ та КЦВ ОНАХТ ОНАХТ Зав. НТБ Зінченко І.І.   м. Одеса вул. Канатна, 112 (048) 7124188
17 травня 2018 р.   Круглий стіл на базіНауково-технічної бібліотеки ОНАХТприсвячений святкуваннюФестивалю науки в Україні «Workshop з використання пошукових наукових платформ та систем». ОНАХТ Зав. НТБ Зінченко І.І.   м. Одеса вул. Канатна, 112 (048) 7124188
11 квітня 2018р. Круглий стіл, присвячений 100 річчю з дня заснування НАН України «Внесок Національної Академії наук України в розбудову вітчизняної науки» ОДАУ, кафедра філософії, історії і політології м. Одеса, провулок Матросова №6 корп.4 тел.734-79-66
04 квітня 2018р. Круглий стіл,  присвячений 150-річниці з дня заснування  Просвіти- впливової культурно освітньої організації в Україні ОДАУ, кафедра філософії, історії і політології м. Одеса, провулок Матросова №6 корп.4 тел.734-79-66
02 квітня 2018р. Круглий стіл: «Шляхи та засоби виявлення готовності магістра до інноваційної педагогічної діяльності» ОДАУ, кафедра філософії, історії і політології м. Одеса, провулок Матросова №6 корп.4 тел.734-79-66
02 березня 2018р. Круглий стіл, присвячений 100-річчю бою під Крутами ОДАУ, кафедра філософії, історії і політології м. Одеса, провулок Матросова №6 корп.4 тел.734-79-66
16 травня 2018 р. 1500   Обговорювання результатів дисертаційного дослідження С.О.  Липовської на тему: «Механізми формування організаційної здатності спроможних територіальних громад» Кафедра публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України Генуезька, 22, ауд. 213  
18 травня 2018 р. 15.00   Обговорювання результатів дисертаційного дослідження К.В. Мануїлової на тему: «Концепція децентралізації публічної влади в політико-управлінській традиції України» Кафедра публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України Генуезька, 22, ауд.207
21 травня 2018 р. 1000   «Круглий стіл» на тему: «Етико-моральні особливості здійснення наукових досліджень» Кафедра публічного управління та регіоналістики; Кафедра регіональної політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України   Генуезька, 22, ауд. 212
22 травня 2018 р. 1330   Обговорювання результатів  дисертаційного дослідження К. І. Чабанової на тему: «Деволюція в системі публічного управління» Кафедра публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України Генуезька, 22, ауд.207
7 червня 2018 р. ауд. 212 «Круглий стіл» (дискусійний майданчик) на тему: «Наукові школи професорів інституту» ОРІДУ НАДУ при Президентові України Генуезька, 22, Відділ з координації наукової роботи та докторантури
Квітень 2018 Прийнято участь у робочій нараді Науково-консультаційної Ради з питань охорони морських ссавців при Міністерстві екології та природних ресурсів України.  УкрНЦЕМ   м.Київ, Мінприроди України    
Травень 2018 Проведено “Святкова нарада” із визначенням провідних наукових співробітників для подальшого їхнього нагородження Почесними грамотами Одеської обласної адміністрації УкрНЦЕМ м.Одеса Французький бульвар, 89  
20.02.2018 р. Круглий стіл «Проведення енергоаудиту – перший крок для енергомодернизації будівлі та початку впровадження системи енергоменеджменту» ДП «НТЦ СТАНКО-СЕРТ» ОСББ «Ексклюзів» Одеса, вул. Левітана, 101 А
11.05. 2017 р. Всеукраїнський круглий стіл «Інформаційні технології в аграрному секторі економіки» Миколаївський національний аграрний університет Миколаївський національний аграрний університет, вул. Георгія Гонгадзе, 9, м. Миколаїв, 0512-580595
13 квітня 2018 р. Круглий стіл «Встановлення рівня університетської освіти до вимог бізнесу у галузі зрошуваного плодоовочівництва» Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP) ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, вул. Стрітенська, 23
15 травня 2018 р. Студентські дебати на тему «Місце науки в державному управлінні» ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, вул. Стрітенська, 23, т. (095)3670054
15 травня 2018 р. Круглий стіл «Особливості реалізації державних та міжнародних проектів на базі вищого навчального закладу аграрного профілю» ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, вул. Стрітенська, 23
16 травня 2018 р. Круглий стіл  «Теоретичні і практичні аспекти розвитку аграрного бізнесу в Україні» ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, вул. Стрітенська, 23, т. (095)3132699
17 травня 2018 р. Круглий стіл «Проблеми та перспективи фінансово-кредитного забезпечення розвитку аграрної сфери економіки України»   ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»   Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, вул. Стрітенська, 23, т. (095)9274637
18 травня 2018 р. Всеукраїнський Інтернет – круглий стіл «Сучасні імперативи менеджменту» ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, вул. Стрітенська, 23 (095)2269697;
24 травня 2018 р. Круглий стіл з актуальних проблем обліку і оподаткування суб’єктів господарської діяльності аграрної сфери ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, вул. Стрітенська, 23 т. (050)5183718
16 травня 2018 року Круглий стіл «Інновації у методико-технологічному забезпеченні освітнього процесу» Херсонський державний університет   вул. Університетська, 27 м. Херсон, 73000  Загально університетська кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова, тел. (0552) 32-67-74
16 травня 2018 року Круглий стіл: «Міжнародні стандарти НАССР: сучасна практика застосування в Україні» Херсонський державний університет   вул. Перекопська, 3 м. Херсон, 73000 Факультет технологій та сфери обслуговування, кафедра готельно-ресторанної справи, тел. (0552) 26-37-31
16 травня 2018 року Зустріч студентів з етнологом, краєзнавцем та істориком Оленою Щербань «Весняно-літній цикл традиційної календарної обрядовості» Херсонський державний університет   вул. Університетська, 27 м. Херсон, 73000  Сектор «Український культурний центр»,тел. (0552) 49-51-62  
17 травня 2018 року Засідання наукового об`єднання| факультету «Актуальні питання країнознавства та краєзнавства»  Херсонський державний університет   пров. Інженера Корсакова, 47, м. Херсон, 73000  Факультет іноземної філології, тел. (0552) 32-67-58
17 травня 2018 року Круглий стіл «Втілення науково-педагогічних ідей видатних вітчизняних педагогів в практику підготовки вчителя сучасної школи» Херсонський державний університет   вул. Університетська, 27 м. Херсон, 73000  Загально університетська кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є.Петухова,тел. (0552) 32-67-74
Лекції
Травень Відкрита лекція «Перспективні напрями вітчизняної науки» Одеський інститут МАУП Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 19.
19 квітня 2018 14.00-15.30 Відкрита лекція зі студентами спеціальності «Управління бізнесом» Одеської національної академії харчових технологій, на тему: «Децентралізація та євроінтеграційні процеси: вплив на розвиток бізнесу в територіальних громадах України» Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (Лайко О.І.) Одеська національна академія харчових технологій м.Одеса, вул. Канатна, 112, ауд. А-414 (048) 722-29-05 (048) 722-12-67
19 квітня 2018 8.00-9.25 Відкрита лекція для студентів 3 курсу спеціальності «Міжнародна економіка» Одеського національного економічного університету «Європейські стратегії для України» Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (Єрмакова О.А.) м. Одеса, вул. Преображенська, 8, корпус 1, ауд. 312 ОНЕУ (048) 722-29-05
19 квітня 2018 8.00-9.25 Відкрита лекція для студентів спеціальності «Менеджмент» Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, на тему: «Міжнародні стратегії економічної інтеграції: місце України» Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (Горячук В.Ф.) Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України м. Одеса, вул. Генуезька вулиця, 22 (048) 722-29-05, (048) 722-12-67
12 квітня 2018 14.00-15.30 Відкрита лекція зі студентами Одеської філії Американського університету ім. Девіда Лівінгстона (Флорида) American David Livingstone University of Florida, на тему: «Інституціональні засади розвитку наукових досліджень в умовах Євроінтеграції» (Institutional framework for the development of scientific research in the context of Eurointegration) Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (Лайко О.І.) Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України м. Одеса, Французький бульвар, 29, к. 27 (048) 722-29-05 (048) 722-12-67
18 травня 08:15 Відкрита лекція «Роль науки у екологобезпечному розвитку рекреаційно-туристичної діяльності в басейні Куяльницького лиману» Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, д.е.н., с.н.с. Мартієнко А.І. Одеська національна академія харчових технологій, Україна, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112, Тел. (048) 725-32-84, (048) 712-41-40
18 травня 11:20   Відкрита лекція «Вплив академічної науки на інноваційну активність національних промислових підприємств » Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, к.е.н., с.н.с. Бондаренко С.А. Одеська національна академія харчових технологій,Україна,65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112, Тел. (048) 725-32-84, (048) 712-41-40
16 травня 14:00 Відкрита лекція «Перспективи розвитку наукових досліджень у вищій школі» Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, д.е.н., проф. Садченко О.В. Одеський Національний університет ім. І.І. Мечникова, Україна, 65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2, Тел.(048) 723-52-54
19 квітня 2018, 15.00 Лекції вченого-океанолога провідного наукового співробітника, д.г.н. Андріановой О.Р. для магістрів океанологів в університеті ДУ «Відділення гідроакустики ІГФ НАН України»   ОДЕКУ вулиця Львівська, 15, Одеса, Одеська область, 65000
16.05.2018, 15.00 Відкрита лекція провідних науковців ОНУ для широкого кола слухачів «Геронтологія – наука про довголіття» Одеський національний університет  імені І.І. Мечникова Біологічний ф-т, Шампанський пров. 2 Тел. 60-80-62
16.05.2018, 13.30 Відкрита лекція провідних науковців ОНУ для широкого кола слухачів «Сучасний стан секвенування геному м’якої пшениці» Одеський національний університет  імені І.І. Мечникова Біологічний ф-т, Шампанський пров. 2 Тел. 60-80-62
17.05. 2018, 14.00 Відкрита лекція провідних науковців ОНУ для широкого кола слухачів «Чому домашній пил може викликати алергію» Одеський національний університет  імені І.І. Мечникова Біологічний ф-т, Шампанський пров. 2 Тел. 60-80-62
17.05. 2018, 14.00 Відкрита лекція провідних науковців ОНУ для широкого кола слухачів «Я – суперорганізм» (людина та його мікробіом) Одеський національний університет  імені І.І. Мечникова Біологічний ф-т, Шампанський пров. 2 Тел. 60-80-62
18.05.2018, 14.00 Відкрита лекція провідних науковців ОНУ для широкого кола слухачів «Актуальні питання охорони рослинного світу в Україні» Одеський національний університет  імені І.І. Мечникова Біологічний ф-т, Шампанський пров. 2 Тел. 60-80-62
18.05.2018, 14.00 Відкрита лекція провідних науковців ОНУ для широкого кола слухачів «Сучасні уявлення про розвиток метаболічного синдрому» Одеський національний університет  імені І.І. Мечникова Біологічний ф-т, Шампанський пров. 2 Тел. 60-80-62  
16.05.2018, 14.30 Відкрита лекція провідних науковців ОНУ для широкого кола слухачів «Психологічні етюди про людину, що долає складні ситуації» Одеський національний університет  імені І.І. Мечникова Факультет психології  і соціальної роботи, Дворянська 2 Тел. 776-03-02
18.05.2018; 13.00 Відкрита лекція провідних науковців ОНУ для широкого кола слухачів «Про хімію: просто та всерйоз» Одеський національний університет  імені І.І. Мечникова Хімічний ф-т, Єлисаветинська 14 Тел. 723-82-64  
17.05.2018, 13.00 Відкрита лекція провідних науковців ОНУ для широкого кола слухачів «Морськi дослiдження зсувних процесiв» Одеський національний університет  імені І.І. Мечникова   Геолого-географічний ф-т, Шампанський пров. 2 Тел. 746-66-69
17.05.2018, 14.20 Відкрита лекція провідних науковців ОНУ для широкого кола слухачів «Захист прав господарськими судами у контексті судової реформи» Одеський національний університет  імені І.І. Мечникова Економіко-правовий ф-т, Французький бульвар 24/26 Тел. 776-14-21  
16.05.2018, 14.20 Відкрита лекція провідних науковців ОНУ для широкого кола слухачів «Візантійські посли та історія Хаджибея-Качубейова» Одеський національний університет  імені І.І. Мечникова Факультет історії та філософії Єлісаветинська 12, Тел. 723-62-87
17.05. 2018, 8.00  Відкрита лекція провідних науковців ОНУ для широкого кола слухачів «Від гетьмана П.Сагайдачного до гетьмана Б. Хмельницького: орієнтири політичної культури» Одеський національний університет  імені І.І. Мечникова     Тел. 723-62-87
18.05. 2018, 12.00 Відкрита лекція провідних науковців ОНУ для широкого кола слухачів «Історія та культура Поділля в церковних літописах ХІХ ст.» Одеський національний університет  імені І.І. Мечникова Факультет історії та філософії Єлісаветинська 12, Тел. 723-62-87
17.05.2018, 12.00 Відкрита лекція провідних науковців ОНУ для широкого кола слухачів «Відношення до  мігрантів в Європі та в Україні: порівняльний аналіз»  Одеський національний університет  імені І.І. Мечникова Факультет міжнародних відносин, політології та соціології, Французький бульвар 24/26 Тел. 68-54-61
16.05.2018, 15.50 Відкрита лекція провідних науковців ОНУ для широкого кола слухачів  «Майбутнє української культури: актуальні тренди» Одеський національний університет  імені І.І. Мечникова Факультет історії та філософії Новосельського, 64 Тел. 723-62-87  
16.05.2018, 16.00 Відкрита лекція провідних науковців ОНУ для широкого кола слухачів «У філософії жіноче обличчя… пам’яті І.Я. Матковської” Одеський національний університет  імені І.І. Мечникова Факультет історії та філософії Сабанєєв міст, 4. Одеський Будинок вчених Тел. 723-62-87
19 травня 2018 р. Лекція з директором Адвокатського об’єднання “Собраніє» Джабурією О.О. Національний університет «Одеська юридична академія» М. Одеса, вул.. академічна,2. Студентське наукове товариство (048) 748-03-14.
14-18 травня 2018 р. Організовані відкриті лекції провідних фахівців промис-лових підприємств і викладачів академії (головного конструк-тора ДВТП «Граніт» Мʼясоєдова С.В.; доцента каф. інформаційних технологій та кібербезпеки Становської Т.П.;старшого викладача кафедри комп’ютерної інженерії Бобрікової І.С.; старшого викладача кафедри комп’ютерної інженеріїСахарової В.І.). Навчально-методичний центр забезпечення якості вищої освіти м. Одеса вул. Канатна, 112, тел. 7124019
16 травня 2018 р., 12.00 год. Лекція для аспірантів «Теорія та методологія підготовки дисертаційних досліджень» проф. Циганенко Л.Ф. Ізмаїльський державний гуманітарний університет м. Ізмаїл, вул. Рєпіна 12 тел.: (04841) 58530
18 травня 2018 р. 15.00 Цикл лекцій присвячених вченим Філатовської школи ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» Музейно-виставковий комплекс ім. акад. В.П. Філатова/ м. Одеса, Французький б-р, 49/51, тел. 048729849
лютий – червень 2018 Відповідно до договору між УкрНЦЕМ і ОДЕКУ про співробітництво в галузі підготовки кадрів та наукових досліджень фахівцями УкрНЦЕМ провадилась викладацька діяльність в ОДЕКУ та керівництво дипломними роботами студентів ОДЕКУ.  УкрНЦЕМ   УкрНЦЕМ Одеса, Французький бульвар, 89  
Лютий 2018 Лекція щодо моніторингу Чорного моря для студентів ОНУ   УкрНЦЕМ   УкрНЦЕМ Одеса, Французький бульвар, 89  
Березень 2018 Лекція щодо стану біоценозів Чорного моря для студентів ОДЕКУ УкрНЦЕМ   УкрНЦЕМ Одеса, Французький бульвар, 89  
  Науково-популярна лекція про дослідження морських ссавців в Антарктиці та Чорному морі на Конференції дівчат для дівчат «STEM: Досліджуй. Змінюй. Надихай» . УкрНЦЕМ М. Київ
17 травня 2018 року Відкрита лекція із зоології «Світ «Червоної книги» у зоологічному музеї ФБГЕ Херсонський державний університет   вул. Університетська 27 м. Херсон, 73000  Факультет біології, екології та географії, кафедра екології та географії, тел.: (099) 967-99-46
17 травня 2018 року Відкрита лекція «ГІС-технології та методи дистанційного зондування Землі в системі сучасного сільського господарства» Херсонський державний університет   вул. Університетська 27 м. Херсон, 73000  Факультет біології, екології та географії, кафедра соціально-економічної географії, тел.: (050) 882-51-53
18 травня 2018 року Відкрита лекція до Міжнародного дня рослин «Використання рослин» Херсонський державний університет   вул. Університетська 27 м. Херсон, 73000  Факультет біології, екології та географії, кафедра ботаніки, тел.: (099) 010-42-11        
16.05.18 р. 15.30 Відкрита лекція про перспективи наукових досліджень в ХДМА Херсонська державна морська академія Просп. Ушакова 20, м. Херсон, 73000 тел.: (0552) 22-35-69
18.05.18 р. 15.00 Відкрита лекція «Перспективи міжнародного співробітництва Херсонської державної морської академії з Китайською народною республікою» Херсонська державна морська академія Просп. Ушакова 20, м. Херсон, 73000 тел.: (0552) 22-35-69
14.05.2018 р. 10.00 Лекція «День науки в Україні. Історія та особливості свята» Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН Біосферний заповідник «Асканія-Нова» (сектор екологічної пропаганди), вул. Паркова, 15, смт Асканія-Нова, Чаплинський р-н, Херсонська обл. тел. (05538) 6 12 32
Симпозіуми
  17.05. 2018 р. V Науково-теоретичний симпозіум молодих фінансистів МОНУ, Миколаївсь-кий національний аграрний університет Миколаївський національний аграрний університет, вул. Георгія Гонгадзе, 9, м. Миколаїв, (0512) 58-05-95
Наукові читання
17.05.2018 ХХХVІІІ Читання імені академіка М.Д.Зелінського. З доповідями виступили: доктор хімічних наук, проф. М.В. Вовк (ІОХ НАН України) – «Ациклічні і гетероциклічні трифторометилкетіміни в регіо- та енантіоселективних органокаталітичних реакціях із С-нуклеофілами»; член-кореспондент НААН України, доктор біологічних наук, проф. А.П. Левицький (ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України) – «Сучасні концепції харчування». ФХІ ім. О.В.Богат- ського НАН України ФХІ ім. О.В.Богатського НАН України м. Одеса, Люстдорфська дорога,86 т. 766-22-90
26.04.2018 10:00 Читання: з науковим докладом «Индикаторы альгосистемы «базифит-эпифит», как показатели экологического статуса морских прибрежных экосистем». ДУ «ІМБ НАН України» ДУ «ІМБ НАН України», вул. Пушкінська, 37 Тел.: 048 725 09 18
26.04.2018 10:00 Читання: з науковим докладом «Современное состояние ихтиофауны прибрежных вод СЗЧМ» ДУ «ІМБ НАН України» ДУ «ІМБ НАН України», вул. Пушкінська, 37 Тел.: 048 725 09 18
16 травня 2018 р. Наукові читання присвячені 110-річчю з дня народження Дзядзіо О.М. ОНАХТ, кафедра Технологічного обладнання зернових виробництв м. Одеса вул. Канатна, 112, тел. 7124079
30 травня 2018 р. 1430 Наукові читання присвячені 95-річчю з дня народження Грішина М.О.   ОНАХТ, зав. каф., проф. Ткаченко Н.А. і доцент Дец Н.О. м. Одеса вул. Канатна, 112, тел. (048) 7124009
Квітень 2018 Відкритий захід «Міжнародний день Землі: збережемо Планету разом. Лекції 5х4» Impact Hub Odessa, рух молодих вче-них і фанатів науки  Одеса, Всесвітній фонд природи WWF в Україні УкрНЦЕМ м. Одеса, +380960843640
16.05.18 – 17.05.18. Наукові читання «Екологічні дослідження Дніпровсько-Бузького регіону» Херсонська гідробіологічна станція НАН України Херсонська гідробіологічна станція НАН України, м. Херсон, вул. М.Фортус, 87. Тел. 0552 27-03-35
17.05.2018 р. 14.00 Наукова доповідь професора Даніела Брукса (Daniel Brooks) з Університету Торонто (Канада) на тему «The New Sustainability: Progress, Not Nostalgia» Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН Біосферний заповідник «Асканія-Нова» (сектор екологічної пропаганди)
Навчання
18.05., 01.06., 08.06., 15.06. 2018р.   Короткотермінове навчання представників органів місцевої влади з метою підвищення кваліфікації в питаннях підготовки проектних  заявок для участі у конкурсах інвестиційних проектів     ОРІДУ Національної академії державного управління при Президентові України Управління туризму, рекреації та курортів Одеської облдержадміністрації Асоціація «Туризм Одеса»  ДУ «Укр. НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» м. Одеса, вул. Генуезька, 22  
Виставки
з 16.05.18 Віртуальна виставка «Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки – співробітники ОНУ» Одеський національний університет  імені І.І. Мечникова Наукова бібліотека ОНУ http://lib.onu.edu.ua/ua/virtualnye-vystavki/ Тел. 34-80-11
16 травня 2018р.   Виставка до 105-річчя з дня народження Мойсея Ароновича Гендельмана – доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки КазСРСР, відомого вченого-землевпорядника Одеський державний аграрний університет, інженерно-економічний факультет, кафедра землеустрою та кадастру м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13   тел. 784-57-20,  784-57-28  
з 21.05 по 30.05 2018 р.   Виставка – презентація у бібліотеці університету друкованої продукції за 2017рік, а саме: фахові журнали, підручники, навчально- методичні посібники, збірники статей та тез доповідей конференцій. Бібліотека університету Бібліотека МГУ вул.Фонтанська дорога ,33 5 поверх, ауд.508 тел.719-88-37
16-17 травня 2018 року 10.00-Lj.00 Виставка студентської творчості Одеська державна академія технічного регулювання та якості Аудиторія № 607, м. Одеса, вул. Ковальська 15
Протягом травня – червня 2018 р. Виставка-презентація видань установ НААН «До 100-річчя Національної академії аграрних наук України». Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення м. Одеса, Овідіопольська дорога, 3, наукова бібліотека СГІ-НЦНС; (048) 789-51-03
18-24 травня 2018 Виставка нових надходжень та огляд фахових видань з офтальмології.   ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» Наукова бібліотека       ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії  ім. В.П. Філатова НАМН України»/ м. Одеса, Французький б-р, 49/51, тел. 048729849
18-24 травня 2018 Тематична виставка видань з офтальмології, присвячена дню дитячого офтальмолога. ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» Наукова бібліотека       ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії  ім. В.П. Філатова НАМН України»/ м. Одеса, Французький б-р, 49/51, тел. 048729849
17.05.2018р. Виставки до Дня науки “Освіта і наука – важливі чинники розвитку України” та до ювілею Першого проректора ХНТУ, доктора технічних наук, професора Ю.Г.Розова “Славетний шлях на освітянській ниві” ХНТУ ХНТУ (1 корпус, читальна зала бібліотеки)
16 травня 2018 року Виставка творчих робіт студентів Херсонський державний університет   вул. Перекопська, 3 м. Херсон, 73000 Факультет технологій та сфери обслуговування, кафедра технологічної освіти та побутового обслуговування, тел. (0552) 26-37-31
16 травня 2018 року Оформлення тематичного стенду на тему: «Творчі здобутки жінок-науковців кафедри» Херсонський державний університет   вул. Університетська, 27 м. Херсон, 73000  Юридичний факультет, кафедра адміністративного і господарського права та правоохоронної діяльності, тел. (0552) 32-67-62
16 – 18 травня 2018 року Виставка патентів ХДУ Херсонський державний університет   вул. Університетська, 27 м. Херсон, 73000  Відділ з питань інтелектуальної власності, тел. (0552) 32-67-08
16 – 18 травня 2018 року Виставка «Професори – наукова гордість ХДУ» Херсонський державний університет   вул. Університетська, 27 м. Херсон, 73000  Музей історії ХДУ, тел. (0552) 32-15-62
16 – 18 травня 2018 року Цикл віртуальних виставок «Наукові праці викладачів ХДУ» Херсонський державний університет   вул. Університетська, 27 м. Херсон, 73000  Наукова бібліотека тел. (0552) 32-67-51 (Веб-сайт http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/Library.aspx)
17.05.18 р. 10.00-15.00 Виставка наукових публікацій викладачів, курсантів та студентів ХДМА і Морського коледжу ХДМА Херсонська державна морська академія Просп. Ушакова 20, м. Херсон, 73000 тел.: (0552) 22-35-69
Виступи в ЗМІ, публікації
24.05.2018   На телеканалі «ГРАД», у програмі «Тема дня», інтерв’ю з директором ФХІ ім. О.В.Богатського НАН України, академіком НАН України С.А.Андронаті (24,25 травня 2018 р.). ФХІ ім. О.В.Богат-ського НАН України   ФХІ ім. О.В.Богатського НАН України м. Одеса, Люстдорфська дорога,86
Квітень Виступ у СМІ «Проблема сітілогістики» ІПРЕЕД НАНУ, ЗВО м. Одеса, ЗМІ Одеське міське телебачення. Канал «Град»
Травень Виступ у СМІ «Створення у місті комплексу по переробки ТВО» Голова Одеської регіональної організації НСЖУ  Работін Ю.А., голова екологічної спілки Осипов В.Б.; ІПРЕЕД НАНУ Одеське міське телебачення. Канал «Град»
Березень Випуск збірника «Економічні інновації» № 66 ІПРЕЕД НАНУ Одеса, Французький бульвар, 29
2018 р. Стаття наукового співробітника Саленко С.Д.  у журналі «Прикладна механіка» 2018р. ДУ «Відділення гідроакустики ІГФ НАН України» ДУ «Відділення гідроакустики ІГФ НАН України»  
постійно Масово-агітаційна та просвітницька робота з школами, міською владою, громадськість, засобами масової інформації Дунайський біосферний заповідник – ВолошкевичО.М., Федоренко В.А.,  Балацька Т.І.. Газета Кілійського району  «Дунайская заря» газета в Інтернеті:  http://kiliya.info веб сайт ДБЗ www.dbr.org.ua
Підготовлена до друку у травні 2018 р. Колективна монографія, присвячена 100-річчю ОДАУ. Удосконалення науково-методичних і практичних  засад обліку, аналізу і оподаткування в умовах євроінтеграційних тенденцій національної аграрної економіки. Одеський державний аграрний університет, кафедра обліку і оподаткування м. Одеса, пров. Матросова, 6, корпус №4. відповідальний за випуск – проф. Крюкова І.О., тел. 734 88 42
травень 2018 р.   Збірник «Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету» / Статті учасників конференції Міжнародний гуманітарний університет Одеса : Видавничий дім   «Гельветика», 2018. – Вип. 28.- 138с.
25 травня 2018 р.   Матеріали Четвертої Всеукраїнської мультидисциплінарна конференції «Чорноморські наукові студії» Міжнародний гуманітарний університет Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2018 – 136с.  
Лютий 2018 р.   Інтерв’ю представникам Одеського телебачення . для проекту «За межею» у випуск «Одеська штольня» (Перший міський канал) щодо змін екологічного стану прибережного чорноморського довкілля, досліджених за біологічними методами впродовж останніх років. УкрНЦЕМ УкрНЦЕМ, Одеса, Французький бульвар, 89  
Березень 2018 р. Інтерв’ю представникам Одеського телебачення для проекту «За межею» у випуск «Вимираючі види» (Перший міський канал, м. Одеса) щодо змін впродовж останніх років у розподілі популяцій мідій в прибережній акваторій поблизу мису Малий Фонтан. УкрНЦЕМ УкрНЦЕМ, Одеса, Французький бульвар, 89  
Квітень 2018 р. Інтерв’ю представникам Одеського телебачення (Перший міський канал, м. Одеса) щодо екологічного стану Чорного моря. УкрНЦЕМ УкрНЦЕМ, Одеса, Французький бульвар, 89  
Травень  2018 р. Інтерв’ю представникам Українського телебачення (24 канал) щодо екологічного стану Чорного моря. УкрНЦЕМ УкрНЦЕМ, Одеса, Французький бульвар, 89
Травень 20018 р. Інтерв’ю представникам телебачення (IBIZ) щодо впливу антропогенної діяльності на екологічний стан Чорного і Азовського морів. УкрНЦЕМ УкрНЦЕМ, Одеса, Французький бульвар, 89  
Квітень 2018 р. Інтерв’ю інтернет-ресурсу “Фокус. “На южном вьюжном континенте. Что делают украинские учёные в Антарктиде”. УкрНЦЕМ м. Київ
Квітень 2018 р. Інтерв’ю в прямому ефірі Громадського радіо, програма “Ранкова хвиля”Це щастя – мати наукову станцію в Антарктиді, нам заздрить багато країн, – https://admin.hromadskeradio.org/programs/rankova-hvylya/ce-shchastya-maty-naukovu-stanciyu-v-antarktydi-nam-zazdryt-bagato-krayin-oksana-savenko УкрНЦЕМ м. Київ
Квітень 2018 р. Інтерв’ю газеті “Аргументи і Факти в Україні”: “Наші в Антарктиді”. УкрНЦЕМ м. Київ
Квітень 2018 р. Інтерв’ю в прямому ефірі радіо “Крим. Реалії”, «Дельфін ‒ ворог для рибалки»: в Криму гинуть чорноморські та азовські дельфіни. https://ua.krymr.com/a/29193192.html  УкрНЦЕМ м. Київ
22.05.2018р. 9.30 Виступ представників наукової династії Короленко-Власенко на телебаченні ХНТУ ХНТУ (1 корпус, актова зала)
Травень 2018р.  Випуски наукових журналів: «Вісник ХНТУ» №1(64) 2018 «Біомедицинська інженерія і електроніка» №1 2018 ХНТУ ХНТУ
червень 2018 р. Колективна монографія за тематикою досліджень ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, вул. Стрітенська, 23, т. (095)3656699
Дні відкритих дверей
30.05.2018 Проведення в ФХІ ім. О.В.Богатського НАН України дня відкритих дверей для студентів міста Одеси: науково-популярна лекція  присвячена ювілейній даті – 100 річчя від часу заснування Національної академії наук України (д.х.н., проф. В.П.Антонович);екскурсія по лабораторіям Інституту;відвідування музею академіка О.В.Богатського. ФХІ ім. О.В.Богат-ського НАН України   ФХІ ім. О.В.Богатського НАН України м. Одеса, Люстдорфська дорога,86 т. 765-51-26
16.05. 2018 8:30 – 17:30 День відкритих дверей до XІІ Всеукраїнського фестивалю науки ВолошкевичО.М., Полякова О.І. Балацька Т.І. Інформаційно-туристичний центр Дунайського біосферного заповідника 68355 вул. Нахимова, 4 м. Вилкове, Одеської обл.,  Україна Тел. +38 (04843) 3-23-40
17.05.2018 День відкритих дверей Центра енергоефективних технологій  для школярів. Знайомство з науковими розробками вчених ОНПУ Центр енергоефективних технологій ОНПУ м. Одеса, пр-т Шевченка 1,ауд. 22 Корпус №10 0487058304
18.05.2018 День відкритих дверей ОАМ НАНУ вул.Ланжеронівська, 4 тел.(048) 725-63-22
4 лютого 2018 р. День відкритих дверей ЧНУ імені Петра Могили   ЧНУ імені Петра Могили 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10
17.05.2018 р. День відкритих дверей для студентів Скадовського технікуму ХДАУ Інститут рису НААН с. Антонівка, Скадовський р-н., вул. Студентська, 11 (05537) 34-6-48
Презентації
17.05.2018 Презентація Літописів  природи як результатів  багаторічних досліджень на території ДБЗ (для учнів старших  класів)   ВолошкевичО.М., ВолошкевичО.В., Яковлев М.В.   Інформаційно-туристичний центр Дунайського біосферного заповідника 68355 вул. Нахимова, 4 м. Вилкове, Одеської обл.,  Україна Тел. +38 (04843) 3-23-40
23 травня 2018 р, 10:00 Презентація-відкриття Технологічного кластеру Одеського регіону 1. Одеська національна академія зв’язку
ім. О.С. Попова, 2. Одеська регіональна торгівельно-промислова палата
Одеська регіональна торгівельно-промислова палата,
м. Одеса,
вул. Базарна, 47   Контактна особа: Стайкуца Сергій Володимирович +380679625151
16 лютого 2018р.   Презентація на інженерно-економічному факультеті Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва Одеської обласної сільськогосподарської дорадчої служби «Центр розвитку та правової підтримки села»   Одеська обласна сільсько-господарська дорадча служба «Центр розвитку та правової підтримки села» та Одеський державний аграрний університет, кафедри геодезії та природокористування, землеустрою та кадастру Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13   тел. 784-57-28 784-57-20
16 травня 2018 р., 10.00 год. Презентація наукових видань науково-педагогічних працівників ІДГУ Ізмаїльський державний гуманітарний університет м. Ізмаїл, вул. Рєпіна 12 тел.: (04841) 58530
Протягом травня 2018 р. Презентація перших трьох книжок серії ISBN 978-966-927-360-4 «Видатні вчені Селекційно-генетичного інституту», присвячених життю та діяльності академіків НААН Лифенко С.П., Литвиненко М.А., Сиволапа Ю.М. Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення м. Одеса, Овідіопольська дорога, 3, наукова бібліотека СГІ-НЦНС; (048) 789-51-03
18-24 травня 2018 р. з 9.00 до 16.00 Презентація стенду наукових праць співробітників Інституту, присвячена XIV з’їзду офтальмологів України. ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» Наукова бібліотека       ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії  ім. В.П. Філатова НАМН України»/ м. Одеса, Французький б-р, 49/51, тел. 048729849
16 травня 2018 року Презентація наукової школи професора Шарко В.Д. Херсонський державний університет   вул. Університетська, 27 м. Херсон, 73000  Музей історії ХДУ, тел. (0552) 32-15-62
16 травня 2018 року Презентація проекту монографічного дослідження професора Саінчина О.С. на тему:«Теорія та практика розслідування злочинів проти життя людини» Херсонський державний університет   вул. Університетська, 27 м. Херсон, 73000  Юридичний факультет, кафедра галузевого права, тел. (0552) 49-30-24
16 травня 2018 року Презентація результатів наукових досліджень студентів ІІ курсу юридичного факультету денної форми навчання Херсонський державний університет   вул. Університетська, 27 м. Херсон, 73000  Юридичний факультет, історії та теорії національного і міжнародного права, тел. (0552) 49-30-24
16-18 травня 2018 року Презентація робіт наукових груп: з проблем екології та цитоекології;  «Фізіологія людини і тварин»; «Гістологія та біотехнології».  Херсонський державний університет   вул. Університетська 27 м. Херсон, 73000  Факультет біології, екології та географії, кафедра біології людини та імунології, тел.: (050) 290-78-68
18 травня 2018 року Презентація науково-дослідницької експедиції «З рівнин у гори» Херсонський державний університет   вул. Університетська 27 м. Херсон, 73000  Факультет біології, екології та географії,  кафедра екології та географії, тел.: (099) 967-99-46
16 травня 2018 року Презентація наукової школи професора Шарко В.Д. Херсонський державний університет   вул. Університетська, 27 м. Херсон, 73000  Музей історії ХДУ, тел. (0552) 32-15-62
18 травня 2018 року Презентація монографії «Адміністративно-правова охорона: практика та перспективи розвитку» доцента Єщук О.М. Презентація монографії «Підсудність справ господарським судам України» доцента Петренко Н.О. Презентація навчального посібника «Словник законодавчих термінів з господарського права» Волкович О.Ю. Херсонський державний університет   вул. Університетська, 27 м. Херсон, 73000  Юридичний факультет, кафедра адміністративного і господарського права та правоохоронної діяльності, тел. (0552) 32-67-62
Акції
20.04. 2018 10:00 Акція «Рибам –вода, птахам –повітря, вилківцям –чисте місто!» НВК-ліцей м. Вилкове, Дунайський біосферний заповідник Площа Святого Миколая, м. Вилкове, Одеської обл.,  Україна Тел. +38 (04843) 3-23-40
21.05.2018 Міжнародний день кібернетики   Кафедра Економічної кібернетики та інформаційних технологій ОНПУ, м. Одеса, пр-т Шевченка 1, Корпус №4  
29 – 31 травня 2018р. Дні освіти і науки Франції в Україні Державна установа НМЦ «Агроосвіта» м. Київ Одеський державний аграрний університет, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13 тел. 048-722-48-02
25 квітня 2018 р.   День практичної підготовки студентів 3-5 курсів інженерно-економічного факультету. Тема заняття: «Особливості ведення кадастру виноградних насаджень в південно-західному регіоні України» Одеський державний аграрний університет, інженерно-економічний факультет, кафедра землеустрою та кадастру за підтримки Одеської обласної сільськогосподарської дорадчої служби «Центр розвитку села» в рамках реалізації Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва» Національний Науковий Центр “Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова”, Овідіопольський район, Одеська область  тел. 784-57-20,  784-57-28  
17 травня 2018 р., 18.00 год. Вечір науки  «Професія. Наука. Успіх» Ізмаїльський державний гуманітарний університет м. Ізмаїл, вул. Рєпіна 12 тел.: (04841) 58530
18-24 травня 2018 Проведення Дня інформації для лікарів-офтальмологів. Ознайомлення з новими періодичними фаховими виданнями.   ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» Наукова бібліотека       ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії  ім. В.П. Філатова НАМН України»/ м. Одеса, Французький б-р, 49/51, тел. 048729849
22 травня 2018 День дитячого офтальмолога   ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» Наукова бібліотека       ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії  ім. В.П. Філатова НАМН України»/ м. Одеса, Французький б-р, 49/51, тел. 048729849
30.05. 2018 р. Міжнародний День Поля «Технології вирощування зернових культур» МОНУ, Мінаграрної політики та продовольства України, НААН України, Миколаївська облдержадміністрація, Миколаївський національний аграрний університет Миколаївський національний аграрний університет, вул. Георгія Гонгадзе, 9, м. Миколаїв, (0512) 58-05-95
05.06.2018 Всесвітній день охорони навколишнього середовища ЧБЗ НАН України ЧБЗ НАНУ, Херсонська область, м. Гола Пристань, вул.. Лермонтова, 1
22.05.2018 р. День науки та Міжнародний день біологічного різноманіття ЧБЗ НАН України ЧБЗ НАНУ, Херсонська область, м. Гола Пристань, вул.. Лермонтова, 1
02-06 квітня 2018 р. Кулінарна школа ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» м. Херсон, вул. Стрітенська, 23
17 травня 2018 року День кар’єри ЄС Херсонський державний університет вул. Університетська 27 м. Херсон, 73000  Відділ міжнародних зв’язків, тел.: (0552) 32-67-41
Майстер-класи
17 травня 2018 року Майстер-клас українського журналіста, телеведучого Першого національного телеканалу, громадського активіста Дмитра Гнапа для студентів спеціальності «Журналістика» Херсонський державний університет   вул. Університетська, 27 м. Херсон, 73000  Факультет філології та журналістики, кафедра української літератури, тел. (0552) 32-67-56
17 травня 2018 року Майстер-клас Олександра Білінського – співзасновника агенції розвитку локальних медіа «Або», видавця, співробітника Департаменту журналістських розслідувань каналу «1+1»  у 2014-2015 рр. Херсонський державний університет   вул. Університетська, 27 м. Херсон, 73000  Факультет філології та журналістики, кафедра соціальних комунікацій, тел. (0552) 49-00-86
17 травня 2018 року Майстер-клас «Виготовлення вишитих виробів технологією «вишивка бісером в етнічному стилі» Херсонський державний університет   вул. Перекопська, 3, м. Херсон, 73000 Факультет технологій та сфери обслуговування, кафедра технологічної освіти та побутового обслуговування, тел. (0552) 26-40-80
18 травня 2018 року Майстер-клас «Виготовлення предметів декору технологією гарячої кераміки» Херсонський державний університет   вул. Перекопська, 3 м. Херсон, 73000 Факультет технологій та сфери обслуговування, кафедра професійної освіти, тел. (0552) 26-40-80
17 травня 2018 року Майстер-клас українського журналіста, телеведучого Першого національного телеканалу, громадського активіста Дмитра Гнапа для студентів спеціальності «Журналістика» Херсонський державний університет   вул. Університетська, 27 м. Херсон, 73000  Факультет філології та журналістики, кафедра української літератури, тел. (0552) 32-67-56
Конкурси, олімпіади
15.05.2018 Інститут прийняв участь у щорічному регіональному Науково-технічному конкурсі інноваційних проектів, присвяченому Дню науки України. Проект «Нові інгібітори тирозинази- потенційні засоби для терапії гіперпігментації шкіри» авторів – Шестеренко Ю.А., Романовська І.І., Севастьянов О.В., Кулінський М.О. став переможцем у номінації «Кращий інноваційний проект у сфері впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного Одеський центр науково-технічної інформації, Південний науковий центр НАН України та МОН   «ІНВАЦ», вул. Рішельєвська, 28, Одеса ФХІ ім. О.В.Богатського НАН України м. Одеса, Люстдорфська дорога,86
30.05.2018 10:00 Інтелектуальна  гра  «Природа дельти Дунаю» для учнів 1-3 класів сш№1 м. Вилкове. Дунайський біосферний заповідник -Полякова О.І. Інформаційно-туристичний центр Дунайського біосферного заповідника 68355 вул. Нахимова, 4 м. Вилкове, Одеської обл.,  Україна Тел. +38 (04843) 3-23-40
17.05.2018 Олімпіада з маркетингу   Кафедра Маркетингу ОНПУ, м. Одеса, пр-т Шевченка1, Корпус № 4
18.05.2018 Конкурс на кращий проект в галузі енергоефективних технологій серед студентів. Центр енергоефективних технологій ОНПУм. Одеса, пр-т Шевченка1, Корпус №10 0487058304
16 травня 2018р. Участь у Регіональному конкурсі інноваційних проектів, приуроченому до Дня науки України Одеський інноваційно-інформаційний центр ТОВ «ІНВАЦ» м. Одеса, вул. Рішельєвська, 26/2
16-17 травня 2018 р. 1100 Участь науковців академії у Регіональному конкурсі інноваційних проектів, присвяченому Фестивалю науки України. Два проекти одержали перемогу ОНАХТ Начальник відділу нормативно-технічного забезпечення та метрології, к.х.н., с.н.с. Данилова О.І. м. Одеса вул. Рішельєвська, 28, Виставковий центр «ІНВАЦ» т. 0 (48) 7124011
17 травня 2018 р. Урочисте закриття і нагородження переможцівІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Харчові технології» (Технології питної води та водопідготовки) ОНАХТ, кафедра біоінженерії і води ОНАХТ вул. Канатна,112, тел. 7124131
16 – 18 травня 2018 Проведено тренінг для фахівців борошномельної і хлібопекарної промисловості «Оцінка та корегування хлібопекарних властивостей зерна й борошна» ОНАХТ, кафедри технології переробки зерна та технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів ОНАХТ вул. Канатна,112, тел. 7124121, 7124073
16 травня 2018 р, 14:00 Конкурс «Інноваційні рішення в економіці – молодь говорить»  Одеська національна академія зв’язку
ім. О.С. Попова (Навчально–науковий інститут економіки та менеджменту)
ОНАЗ ім. О.С. Попова,
м. Одеса,
вул. Кузнечна, 1.   Контактна особа: Отливанська Галина Артурівна +380962159199
26-27 квітня 2018 р. ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з галузі знань 21 – Ветеринарна медицина  у 2017-2018 навчальному році Одеський державний аграрний університет,факультет ветеринарної медицини та біотехнологій м. Одеса, вул. Краснова, 3а тел. 048-765-93-17
18 – 20 квітня 2018р. ІІ етап Всеукраїнської  Олімпіади зі спеціальності «Геодезія та землеустрій» Одеський державний аграрний університет, інженерно-економічний факультет, кафедри геодезії та природокористування, землеустрою та кадастру Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13   тел. 784-57-20  
21 травня 2018 р. 1400   Брейн-ринг для слухачів інституту з питань  децентралізації та регіонального управління Кафедра публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України Генуезька, 22, ауд. 213
14 травня 2018 р., 9.00 год. Конкурс художнього перекладу з німецької мови Ізмаїльський державний гуманітарний університет м. Ізмаїл, вул. Рєпіна 12 тел.: (04841) 58530
23 травня 2018 р., 10.00 год.   Конкурс студентських проектних робіт «Країна, що захоплює» Ізмаїльський державний гуманітарний університет м. Ізмаїл, вул. Рєпіна 12 тел.: (04841) 58530
Квітень 2018 Міський конкурс винахідницьких та раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного спрямування ODESSA.ECOCOMPETITION.CHOOl – 2018»   УкрНЦЕМ ОДЕКУ в партнерстві з Департаментом освіти та науки Одеської міськради, ГО ЦДРМ «Синергія», WWF в Україні, Науковий центр «Екологія» м. Одеса
Квітень 2018 Ділова гра для учнів Одеської приватної школи «Гармонія» УкрНЦЕМ Одеська приватна школа «Гармонія» м. Одеса, +380960843640
Травень 2018 Еко-тренінг до Дня Європи «Зони особливої уваги» УкрНЦЕМ Історико- краєзнавчий музей
17.05. 2018 р. Конкурс робіт молодих вчених Миколаївської області Рада ректорів Миколаївської області Миколаївський національний аграрний університет, вул. Георгія Гонгадзе, 9, м. Миколаїв, (0512) 58-05-95
16-18.05. 2018 р. ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» МОНУ, Миколаївсь-кий національний аграрний університет Миколаївський національний аграрний університет, вул. Георгія Гонгадзе, 9, м. Миколаїв, (0512) 58-05-95
лютий-квітень 2018 р.   Другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей   МОН України МОН України ЧНУ імені Петра Могили 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10 (інститути, факультети, кафедри)
12.03 – 27.04. 2018 р. Проведення обласного конкурсу робіт молодих учених Миколаївської області Департамент освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Департамент освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації ЧНУ імені Петра Могили 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10
27 березня 2018 р. Конкурс студентських творчих робіт «Найкращий зі спеціальності» у рамках співпраці з Українським проектом бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP) Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP), Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки ДВНЗ «ХДАУ» Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, вул. Стрітенська, 23
17 травня 2018 р. Конкурс наукових студентських стартапів ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», кафедра водних біоресурсів та аквакультури  м. Херсон, вул. Стрітенська 23
18 травня 2018 р Конкурс наукових студентських стартапів ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, вул. Стрітенська 23
19 травня 2018 р. Конкурс наукових студентських стартапів ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, вул. Стрітенська 23
18 травня 2018 р. Кулінарна битва ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», кафедра інженерії харчового виробництва м. Херсон, вул. Стрітенська, 23
18 травня 2018 року Правовий турнір-дебати Херсонський державний університет; Академічний ліцей імені О.В.Мішукова при ХДУ вул. Університетська 27 м. Херсон, 73000  Юридичний факультет, тел.: (0552) 32-67-61  
17.05.18 р. 15.00 Проведення підсумкового етапу конкурсу наукових досліджень курсантів ХДМА Херсонська державна морська академія Просп. Ушакова 20, м. Херсон, 73000 тел.: (0552) 22-35-69
Екскурсії
11.05.2018 Екскурсія-квест для учасників Всеукраїнського конкурсу юних екологів Центр енергоефективних технологій ОНПУ м. Одеса, пр-т Шевченка1, Корпус №10 0487058304
19 травня 2018 р. 1000 Туристичний перехід вздовж берега моря присвячений Фестивалю науки в Україні ОНАХТ, Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, соціальних питань, оздоровлення і спорту, к.т.н., доц. Кананихіна О.М. м. Одеса вул. Канатна, 112, т. 7124179
12–18.05.2018 р. 11.00 Ознайомчі екскурсії для школярів та студентів Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН Біосферний заповідник «Асканія-Нова» (дендропарк, зоопарк)
16.05.2018 р. 08.00 Екологічна екскурсія «Біорізноманіття весняного парку» Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН Біосферний заповідник «Асканія-Нова» (дендропарк)
17.05.2018 р. 08.00 Екскурсія «Степовою стежиною» для екскурсоводів заповідника Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН Біосферний заповідник «Асканія-Нова» (ділянка «Стара» заповідного степу)
22.05.2018 р. Екскурсії музейними експозицією для працівників дитячих дошкільних закладів Голопристанського району та дошкільнят и школярів школи № 37 м. Херсон ЧБЗ НАН україни Еколого-освітній  центр ЧБЗ НАН україни